icon
Vill du delta i något av våra nätverk.
Fyll i formuläret nedan:
Jag vill gå med i följande nätverk:
Godkännande
Det är den nämnd som hanterar ärendet som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.sandviken.se/GDPR

Du kan alltid nå oss på info@sandbackasciencepark.se

Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage