Workshop i sociala medier
 Spångvägen 10, 811 32 Sandviken, Sverige | 24/04/2024 18:00
Workshop i sociala medier - Effektivisera arbetsflödet, skapa relevant innehåll och engagera målgruppen

Kursledare:
 Christopher Svensson från Yodla
Arrangör: Näringslivsenheten i samarbete med Nyföretagarcentrum


I workshopen kommer du att få ta del av tips, knep och inspiration. Du kommer att få veta mer om hur du kan effektivisera och underlätta skapandet av innehåll. Vi går in lite djupare på rörlig media och hur du kan öka engagemanget med det formatet.
BOKA IN

24/04/2024 18:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Sandbacka Park, Spångvägen 10
Spångvägen 10, 811 32 Sandviken, Sverige



1027 Workshop i sociala medier
The registration has been closed since 23/04/2024 16:00.