SESKO uutiskirje
Avaa selaimessa
209 SESKO 1280x320px
Demve IEC61850 laboratoriotila Technobothniassa
SESKOn TKI-palkinnot 2022 kolmelle hankkeelle
SESKOn hallitus päätti myöntää vuoden 2022 TKI-tunnustuspalkinnot kolmelle ajankohtaiselle yhteishankkeelle, joissa sähköteknisiä standardeja on hyödynnetty laajasti ja hyvässä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen välillä. SESKO onnittelee kaikkia palkittuihin hankkeisiin osallistuneita!

- Omatuotannon vaikutus kiinteistön sähköverkkoon, eri järjestelmien yhteensopivuus (SAMK ja TAMK, 3000 €)
- FESIO Flexible Energy Systems Integration and Optimization - uusiutuvan energiatuotannon integrointi olemassa olevaan rakennukseen (NOVIA ja VAMK, 3000 €) Kuvassa hankkeessa käytetty Demve IEC61850 laboratoriotila Technobothniassa.
- Sähköautojen latauskuorman tasaaminen vaiheiden välillä (TUNI, 2000 €)
Lue lisää
EU perusti korkean tason foorumin, High Level Forumin
Suomi on mukana standardoinnin EU-foorumilla
EU perusti korkean tason foorumin, High Level Forumin, vahvistamaan eurooppalaista standardointia. Siihen kuuluu 50 korkean tason edustajaa teollisuudesta, jäsenvaltioiden hallinnosta, kansalaisjärjestöistä ja eurooppalaisista standardointiorganisaatioista.

Tämä kertoo standardien kasvaneesta merkityksestä globaalissa kilpailussa. Suomalainen edustus juuri toimintansa käynnistäneellä foorumilla on tärkeä, ja tukee työtämme sähköteknisen alan kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi.
Lue lisää
Markku Varsila
Markku Varsila nimitetty ryhmäpäälliköksi SESKOon
Markku Varsila aloittaa SESKOssa ryhmäpäällikkönä 1.2.2023 alkaen. Hänen vastuullaan ovat tekniset komiteat Valaisimet (SK 34), Valaistustekniikka (SK CEN 169) ja Suurjänniteasennukset (SK 99) sekä oppilaitosyhteistyö.

Hän on sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri ja omaa pitkän kokemuksen valaistus- ja valaisintekniikasta johtavien valaisinvalmistajien palveluksessa. Työssään hän on osallistunut aktiivisesti useiden standardien laadintaan. Toivotamme Markun lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.
Markku esittäytyy
Aurinkosähkölaitteiden yhteensopivuudesta
Aurinkosähkölaitoksen rakentamisessa, laajennuksissa ja korjauksissa tulisi olla erityisen huolellinen laitteiden yhteensopivuuden varmistamisessa.

Aurinkosähköpaneeleiden tehot kasvavat vuosi vuodelta ja tämä näkyy mm. paneeleiden suurempana oikosulkuvirtana. Tästä syystä erityisesti vanhat vaihtosuuntaajat ja uudet paneelit eivät välttämättä ole ominaisuuksiltaan yhteensopivia. Virheellinen yhteensovitus ja laitteiden suurimpien sallittujen arvojen ylitys voi aiheuttaa vaaran, vaurion tai tuotteen takuun raukeamisen.
Lue lisää
Yleiskaapeloinnin vaihtoehtoiset kokoonpanot
Tietotekniikan yleiskaapelointistandardisarjassa on julkaistu uusi suomennettu osa, SFS-EN 50173-20:2022, joka käsittelee vaihtoehtoisia kaapelointikokoonpanoja. Standardissa esitetään vaatimukset sellaisille kaapelointikokoonpanoille, joissa käytetään standardin EN 50173-1 vaatimusten mukaisia kaapeloinnin rakenneosia, mutta jotka eivät kokoonpanoiltaan ole kiinteistö- ja tilakohtaisten standardien EN 50173-2…EN 50173-6 yleiskaapelointirakenteiden mukaisia. Voit hankkia standardin SFS:n verkkokaupasta.
Katso verkkokaupassa
Sähköenergiamittareiden rajapinnasta englanniksi
SESKOn suositus sähköenergiamittareiden paikallisesta H1-asiakasrajapinnasta on täydennetty englanninkielisellä käännöksellä. Suosituksessa kuvataan fyysisen käyttöliittymän ominaisuudet. Lisäksi määritellään siirrettävät tiedot, mutta ei niiden käyttöä. Suositus määrittelee selkeästi, mihin verkonhaltijan vastuu mittaustiedon toimituksesta loppuu ja mistä alkaa asiakkaan oma vastuu.
Lue lisää
285 Vuosijulkaisu 600x333
Oletko jo tutustunut SESKOn vuosikirjaan 2022?
Vuosikirjassa esitellään kuluneen vuoden tärkeitä henkilöitä, teemoja ja tapahtumia sähköteknisen standardoinnin alueelta. Uutta perinteisessä vuosikirjassa ovat kumppaniemme ajankohtaisartikkelit standardoinnin roolista yhteiskunnan vihreässä siirtymässä ja kilpailukyvyn elementeistä.
Katso vuosikirjaa
132 sesko rgb nettiin
Twitter
LinkedIn
Poistu postituslistalta
$$$open$$