SinfraNytt, nummer 65 Webbversion
300 sinfra CMYK
480 shutterstock 792520375
247 DSC 5054
1x1
1x1
Strategimöte som mynnar ut i flera spännande förändringar

I förra veckan träffades styrelsen för årets strategiseminarium. Vi hade några fina dagar i Västervik med bra diskussioner och öppenhjärtiga samtal, vilka landade i ett par väldigt spännande beslut. De innebär förändringar som kommer tillföra Sinfras medlemmar ännu större nytta och värde än det vi redan kan erbjuda.
Till att börja med har jag det glädjande beskedet att vi beslutade att sänka kickbacken från dagens 0,9% till 0,7% på alla nya avtal som tecknas från och med 2023-09-01. Det här känns riktigt bra och ligger helt i linje med den plan jag har lagt, där kickbacken ska vara i det närmaste försumbar. Sinfra har ju inget egenvärde utan finns bara till för våra medlemmar och den nytta vi kan skapa för dem. Målet är att vi ska gå plus minus noll vid verksamhetsårets slut.

Den andra nyheten innebär att vi kommer föreslå en stadgeändring till stämman för att möjliggöra medlemskap för verksamheter inom fiber, hamnar samt avfall och återvinning. Sinfra har under en längre tid fått förfrågningar om medlemskap från dessa branscher och har då alltid varit tvungna att meddela att detta inte är möjligt enligt våra nuvarande stadgar. Det är också många av våra nuvarande medlemmar som även har avfallsverksamhet, men inte har möjlighet att nyttja Sinfras avtal för den delen på grund av stadgarna samt att avfall faller under LOU.
Om denna ändring går igenom kommer det skapas en ny kategori, vid sidan av de fyra vi redan har, med dedikerade upphandlare för att teckna ramavtal inom dessa områden.

Som ni förstår blir det en spännande höst för oss på Sinfra. Vid sidan av det jag har berättat om har vi ju också SinfraDagarna i oktober att se fram emot. Jag hoppas att jag får träffa  många av er på någon av de platser vi besöker.


Med önskan om en riktigt fin sommar!
Tony Doganson
VD Sinfra
640x640transp 481 shutterstock 314041658
Kategoriteamen har träffats
Vårens samtliga kategoriteamsmöten är nu genomförda. Som vanligt bjöds det på många intressanta diskussioner om nuläge, men även spekulationer kring vad framtiden har att erbjuda. Många av våra medlemmar har en tilltro till en generellt stabilare marknad, men det råder fortfarande en viss osäkerhet inom vissa områden.
Vi på Sinfra presenterade nyheter som planeras till hösten, både vad gäller upphandlingar och förändringar internt hos oss.
 
Vi är väldigt tacksamma över möjligheten att, vid tre tillfällen per år, träffas i kategoriteamen för att få input kring upphandlingar och inblick i vad som är på gång i verksamheterna. Det hjälper oss att bli ännu bättre. Tack!
Kategoriteamen
486 IMG 1795 (kopia)
640x640transp Vi fortsätter att växa
640x640transp Den senaste månaden har vi fått ytterligare fem nya kollegor här på Sinfra. Samtliga är utbildade inköpare och vi är väldigt glada att de nu har valt Sinfra som sin arbetsplats. De kommer ingå i vårt nystartade team med inköpsresurser, som fortfarande är under uppbyggnad, men som kommer vara tillgängligt för våra medlemmar senare i höst.

Välkomna till Sinfra Hassanein Al Jaboori, Pernilla Cohen, Josefine Forsgren, Gustav Asmussen och Elia Özer!

315 banner
SinfraDagarna 2023
Välkommen till en heldagskonferens fylld med inspirerande föredrag, nätverkande och underhållning. Det här är konferensen för dig som arbetar på något av Sinfras medlemsbolag och är intresserad av upphandling, avtal, juridik och omvärld. SinfraDagarna är en del av medlemskapet i Sinfra och är därför helt kostnadsfritt.
Vi reser runt till tre olika platser i oktober 2023. Vilken dag och plats passar dig bäst?
Luleå
2023-10-04
640x640transp
Gävle
2023-10-10
640x640transp
Jönköping
2023-10-12
Läs mer och anmäl dig
Nytt inom upphandling
482 shutterstock 2067697043
Insamling, hantering och analys av mät- och anläggningsdata
Avtalet Överordnade mätvärdeshanteringssystem har nu löpt ut och återkommit i en ny skepnad och med nytt namn.  
Avtalet omfattar huvudsakligen insamling, hantering och analys av mät- och anläggningsdata avseende el, fjärrvärme, vatten och gasmätare.
Mätvärdesinsamlingssystem, mätvärdesplattformar har funnits med i det tidigare ramavtalsområdet. Nytt i detta avtal är överordnade system som omfattar analys och optimering av mät- och anläggningsdata för att kunna driva och utveckla sin verksamhet på ett bättre sätt.
483 shutterstock 2144787057
Rekryteringstjänster

Rekryteringstjänster är ett nytt avtalsområde på Sinfra och omfattar rekryteringstjänster inom den offentliga sektorn.
Här kan du som medlem avropa både hel rekryteringsprocess för olika nivåer eller bara stöd vid rekrytering genom bland annat tilläggstjänster som second opinion, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll m.m.
484 shutterstock 2144740291
Fördelningsstationer och krafttransformatorer
Nytt ramavtalsområde inom Fördelningsstationer och krafttransformatorer med start 2023-07-01.
Detta ramavtalsområde är tänkt att ge Sinfras medlemmar möjlighet att avropa separata utrustningar och/eller tjänster tillhörande en fördelningsstation såsom exempelvis ställverk, utrustningar, system, transformatorer, mm.
Det är även möjligt att avropa en totalentreprenad för en komplett leverans av en fördelningsstation.
Beställaren anger specifika krav och förutsättningar i den tekniska specifikationen genom en FKU.
485 shutterstock 1744557686
Erfarenheter och önskemål inför kommande upphandling
Nuvarande ramavtal för Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen löper ut 2023-10-10 och vi avser att genomföra en ny upphandling inom området.
Ramavtalsområdet omfattar analystjänster av exempelvis grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten, rökgas och luftemissioner.
Inför upphandlingen tar vi gärna emot återkoppling från er medlemmar gällande vad ni tycker har fungerat bra på nuvarande ramavtal och vad som kan förbättras och förändras framöver.
Kontakta oss
Click to visit us our homepage
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn