SinfraNytt, nummer 66 Webbversion
300 sinfra CMYK
498 kra%cc%88ftor banner
247 DSC 5054
1x1
1x1
Traditioner svetsar oss samman

Jag är ganska nyligen hemkommen från Sinfras årliga kick off, då vi traditionsenligt fiskar kräftor och samlar ihop oss inför det kommande verksamhetsåret. Under året har vi fått många nya medarbetare och den här typen av aktiviteter är en viktig del för att få in dem i den fina kultur vi har på Sinfra. Nu är vi redo att ta tag i alla spännande projekt och upphandlingar som väntar.

Förberedelserna pågår förstås för fullt inför SinfraDagarna i oktober. Det kommer bli jätteroliga och intressanta dagar i Luleå, Gävle och Jönköping. SinfraDagarna är till för alla anställda på våra medlemsbolag, inte bara de som arbetar med upphandling och inköp. Programmet innehåller ämnen som exempelvis hållbarhet, informationssäkerhet och inte minst underhållning av Thomas Järvheden. Har du inte redan anmält dig är det dags nu och ta gärna med dig dina kollegor.

Till sist vill jag än en gång berätta om det beslut som togs på styrelsens strategimöte innan sommaren, som innebär att alla avtal som skrivs från och med 1 september kommer ha en kickback på 0,7 %. Det är ett steg i helt rätt riktning och vi arbetar för att kunna sänka den ytterligare. Att vi har möjlighet med detta är tack vare er medlemmar och det är ett strålande exempel på hur vi genom gott samarbete kan öka medlemsnyttan.

Tony Doganson
VD Sinfra
315 banner
SinfraDagarna 2023
Välkommen till en heldagskonferens fylld med inspirerande föredrag, nätverkande och underhållning. Det här är konferensen för dig som arbetar på något av Sinfras medlemsbolag och är intresserad av upphandling, avtal, juridik och omvärld. SinfraDagarna är en del av medlemskapet i Sinfra och är därför helt kostnadsfritt.
Vi reser runt till tre olika platser i oktober 2023. Vilken dag och plats passar dig bäst?
Luleå
2023-10-04
640x640transp
Gävle
2023-10-10
640x640transp
Jönköping
2023-10-12
Läs mer och anmäl dig
Hållbarhetsindex publicerat
Nu finns hållbarhetsrapporten och index för 2022 års hållbarhetsenkät sammanställd och publicerad i Medlemsportalen.
Nytt för i år är att rapporten och indexet för varje leverantör även publiceras på hemsidan för alla att ta del av. Vi eftersträvar att skapa en sund konkurrens och på så sätt driva hållbarhetstänket framåt hos våra leverantörer.
333 sustainability 3300898 1920   beskuren2
Hållbarhetsindex
496 shutterstock 674348305
Anbudssammanställningar som hjälp vid avrop
Som en del av Sinfras arbete ingår det att alltid förbättra och förenkla för våra medlemmar och deras arbete. Vi har under åren jobbat mycket med olika typ av mallar och vägledningar för att förenkla vid avrop och det senaste tillskottet inom det området är Anbudssammanställningar för respektive ramavtalsområde. Där finns information om utvärderingskriterier för upphandlingen, priser m.m för att lättare kunna få en helhetsbild och förenkla arbetet vid ett avrop.
Anbudssammanställningarna finns i Medlemsportalen i anslutning till varje ramavtalsområde.
Medlemsportalen
Leverantörsportal
Vi har under våren utvecklat en digitaliserad inlämning för rapportering av statistik för Sinfras leverantörer - en Leverantörsportal. Detta kommer underlätta processen med inrapportering  för både leverantörer och oss på Sinfra. Dessutom kommer det även finns möjlighet att se samlad statistik över samtliga avrop som har gjorts på leverantörens ramavtal.

Leverantörsportalen testkörs under september med ett fåtal leverantörer innan den tas i full drift i oktober månad. Samtliga berörda leverantörer får mer information utskickad i närtid, då vi också bjuder in till ett informationsmöte kring den nya rapporteringen.
497 shutterstock 1706646667
Nytt inom upphandling
494 sand 640x640transp
Sand till värme-, kraftvärme- och vattenreningsverk 640x640transp
Detta ramavtalsområde ger Sinfras medlemmar möjlighet att avropa bäddsand/pannsand och filtersand till värme-, kraftvärme- och vattenreningsverk inklusive transporter. Avrop från detta avtal görs genom förnyad konkurrensutsättning. 640x640transp
466 filter 640x640transp
Luftfilter med tillhörande tjänster 640x640transp
Ramavtalsområdet avser huvudsakligen luftfilter och filterbyte. Det omfattar också övrigt produktutbud samt tillhörande tjänster. Avrop från detta avtal görs både via villkorsjämförelse samt förnyad konkurrensutsättning.
Stort tack till Söderenergi som hjälpt oss i upphandlingsprocessen för att forma detta ramavtal!
640x640transp
502 reningsverk
Små reningsverk
Detta är ett nytt ramavtalsområde som avser nybyggnation av mindre reningsverk. Reningsverken kan vara delvis nedgrävda eller helt överbyggda i storlekarna 150-4000 pe.
Avrop sker endast genom förnyad konkurrensutsättning.
482 shutterstock 2067697043 640x640transp
483 shutterstock 2144787057 640x640transp
484 shutterstock 2144740291
Tre nya ramavtalsområden i somras
I senaste SinfraNytt skrev vi om tre nya ramavtalsområden, som alla publicerades den 1 juli. Eftersom det var mitt i semestrarna för många av våra medlemmar passar vi på att göra en påminnelse nu när hösten har kommit.
  • Insamling, hantering och analys av mät- och anläggningsdata
  • Rekryteringstjänster
  • Fördelningsstationer och krafttransformatorer
Mer information finns på vår hemsida och i Medlemsportalen.
492 OliviaBiljana
Nya medarbetare
Vi välkomnar två nya kollegor till oss på Sinfra – Olivia Dag och Biljana Svensson.
Olivia får rollen som taktisk upphandlare inom Vatten & Avlopp. Hon har tidigare arbetat som konsult inom inköp där hon har haft uppdrag hos flera större aktörer.
Biljana ansluter till vårt nystartade team med inköpsresurser där hon kommer hjälpa våra medlemmar med upphandlingar och andra delar inom inköpsprocessen. Hon kommer närmast från en tjänst som inköpare.
Varmt välkomna till oss på Sinfra!
488 echinacea
Nya medlemmar
  • Jokkmokks Kommun
  • Nordmaling Vatten och Avfall AB
  • Smedjebacken Energi Nät AB
  • Stockholm Exergi AB
  • Vindeln Vatten och Avfall AB
Välkomna!
Click to visit us our homepage
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
$$$open$$