SinfraNytt, nummer 70 Webbversion
300 sinfra CMYK
532 2024 banner
247 DSC 5054
1x1
1x1
God fortsättning på det nya året!

Hoppas ni har laddat batterierna under ledigheten och känner er redo att ta er an 2024. Personligen tycker jag det ska bli väldigt roligt att komma igång igen och ser fram emot allt som kommer hända på Sinfra i år.

Till att börja med har vi en extra föreningsstämma den 25 januari med anledning av den stadgeändring som togs upp på den ordinarie stämman i början av december. Stadgeändringen möjliggör för svenska hamnar samt verksamheter inom avfall och återvinning att ansluta sig till vår fina gemenskap inom Sinfra. Jag hoppas att extrastämman går på ordinarie stämmans linje och verkställer stadgeändringen. Kallelse skickades ut till alla medlemsbolag strax innan jul och jag hoppas att du har möjlighet att delta.

Sedan sist har vi också hunnit betala ut 28 miljoner kronor i återbäring. Det är roligt att vi ännu ett år har ett stort överskott som vi kan skicka tillbaka till avropande medlemmar. Det bygger på gemensam framgång och möjliggör att vi kontinuerligt kan sänka kickbacken.

Och så vill jag passa på att tacka alla som tog sig tid att svara på årets medlemsundersökning. Resultatet visar på en positiv trend och vi har utifrån era förbättringsförslag tagit fram en aktivitetsplan för att trenden ska fortsätta åt samma håll även nästa år. Medlemmarnas återkoppling är grundläggande för Sinfras verksamhet och även om vi har fina resultat på mätningen så finns det alltid möjlighet att utveckla och förbättra vårt arbete.

Önskar dig med detta en fin start på 2024.


Vänligast
Tony Doganson
VD Sinfra
640x640transp 427 shutterstock 2164099863   komprimerad
Inför upphandling av Managementkonsulter
Under december skickade kategorin Tjänster & Konsulter ut en enkät inför förnyelsen av ramavtalet Managementkonsulter. Har du input men inte hunnit svara på enkäten är du välkommen att kontakta oss via länken nedan. 
Kontakta oss
503 inkopsresurser
640x640transp Behöver din organisation hjälp av Sinfras Inköpsresurser
640x640transp Med Sinfras Inköpsresurser kan våra medlemsbolag få stöd inom olika inköpsrelaterade frågor gällande operativt, taktiskt och strategiskt inköp och vi tar oss an både löpande uppdrag och specifika projekt.
Kontakta oss via Medlemsportalen och beskriv ert behov så återkommer vi inom kort.
640x640transp
Kontakta oss
640x640transp 527 autumn blooming anemone 7107422 1920
Nya medlemmar
Alingsås Energi Elnät AB
GITO Heavy Charging Solutions AB
Kungälv Närenergi AB
Nyhagen Vatten och Avlopp AB
Skara Elnät AB

Välkomna!
Click to visit us our homepage
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn