SinfraNytt, nummer 74 Webbversion
300 sinfra CMYK
604 shutterstock 1293619675
247 DSC 5054
1x1
1x1
VA-Sverige kraftsamlar

För ett par veckor sedan var jag på Vattenstämman och det var fantastiskt att se hela VA-Sverige samlat. Det pratades mycket om de utmaningar och möjligheter som branschen står inför och jag noterade att det finns mycket energi och en stark gemensam vilja att lösa detta. VA-branschens utmaningar och möjligheter kommer också vara en del av programmet på SinfraDagarna i höst. Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, deltar som talare i Eskilstuna, men tyvärr har han inte möjlighet att delta i Göteborg. Där har vi dock en bra ersättare i Annika Malm, Vd för Lidköping Miljö och Teknik AB.
 
Jag vill också passa på att berätta att vi nu har fått vårt första ramavtalsområde inom den nya kategorin Avfall & Återvinning på plats. Det omfattar avfallskärl och påsar och är bara början på en rad nya områden för kategorin.
 
Med detta vill jag önska er alla en riktigt glad midsommar med både jordgubbar och sol!


Vänligast
Tony Doganson
VD Sinfra
315 banner
 

Göteborg
2024-10-01
Clarion Hotel Post


Eskilstuna
2024-10-03
Elite Stadshotellet

 
Läs mer och anmäl dig
640x640transp 578 hallbarhetsindex
Rapport från Hållbarhetsutvärderingen 2023
Varje år svarar Sinfras ramavtalsleverantörer på en utvärdering för att vi ska kunna följa deras arbete inom hållbarhet. Nu finns rapporten för årets hållbarhetsutvärdering publicerad på Sinfras hemsida. I rapporten kan ni ta del av hur Sinfras ramavtalsleverantörer ligger till inom områdena Strategi & Styrning, Informationssäkerhet, Miljö, Arbetsvillkor, Etik samt Leverantörsled.
I år har hållbarhetsutvärderingen utvecklats med ett större frågebatteri inom informationssäkerhet samt jämställdhet och mångfald för att säkerställa djupare uppföljning även inom dessa områden.
Läs mer
582 cirkula%cc%88ra modeller
640x640transp Seminarium om cirkulära modeller med intressanta gäster
640x640transp Den 22 maj bjöd Sinfra in Upphandlingsmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet och Hållbar Utveckling Skåne för att lära oss mer om cirkulära modeller i upphandling.

Vi fick ta del av både kunskap, erfarenheter, verktyg och spännande inspiration som vi tar med oss i vårt projekt Hållbar Upphandling: Cirkulära modeller för att fortsätta utveckla våra upphandlingsprocesser i en cirkulär och hållbar riktning.
640x640transp 557 inko%cc%88psresurser
Ta hjälp av Sinfras Inköpsresurser för upphandlingar och avrop
Med Sinfras Inköpsresurser kan du som medlem få hjälp med olika typer av inköpsrelaterade uppdrag till självkostnadspris. Vi stöttar med både operativt, taktiskt och strategiskt inköp och uppdragen kan delvis bestå av avrop på Sinfras ramavtal och avtalsuppföljning men också fullständiga upphandlingar.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om du har ett uppdrag du vill ha hjälp med.

Läs mer
533 avropsutbildning
640x640transp Titta på inspelning av Sinfras avropsutbildning
640x640transp Under våren har vi bjudit in till utbildning inom avrop på Sinfras ramavtal. Intresset har varit enormt och vi har genomfört inte mindre än 24 utbildningstillfällen.

Nu tar vi paus över sommaren och återkommer igen till hösten. Dock finns det möjlighet att titta på en inspelning av utbildningen om du inte vill vänta så länge. Den finns tillgänglig på vår hemsida.
640x640transp
Titta på avropsutbildningen
640x640transp 603 image003
Sinfra på Vattenstämman
Nathalie Suares och Daniel Palmebjörk representerade Sinfra på årets Vattenstämma. Det var en inspirerande och lärorik upplevelse som gav värdefulla insikter och möjligheter till nätverkande.

VA-branschen är i ständig rörelse och de föreläsningar som hölls med efterföljande diskussioner gav nya idéer på kommande ramavtal som vi hoppas ska kunna möta våra medlemmars behov.

Vi vill tacka Svenskt Vatten för deras engagemang och för en väl genomförd stämma som gav oss utrymme att träffa både medlemmar och leverantörer och vi ser fram emot framtida samarbeten och möjligheter att delta i kommande evenemang.
Nytt inom upphandling
Avfallskärl och påsar

640x640transp
Avfallskärl och påsar är ett nytt ramavtalsområde med start 2024-06-01. Ramavtalet avser huvudsakligen avfallskärl och påsar men omfattar även ett övrigt produktutbud samt tillhörande tjänster.
Avrop från detta avtal görs både via villkorsjämförelse samt förnyad konkurrensutsättning. 
640x640transp
Mätarrevision, provning och kontroll 640x640transp
2024-07-08 ersätts det nuvarande ramavtalet med ett nytt som också det är uppdelat i tre områden; Värme & Kyla, El samt Vatten & avlopp. Ramavtalet har uppdaterats med nya krav utifrån NIS-direktivet med bl.a informations-, personal- och fysisk säkerhet. Även krav inom social hållbarhet är numera inkluderat och ger medlem möjlighet att ställa dialogkrav i samband med avrop.  640x640transp
Nödvattenutrustning

Vi står inför en allt mer utmanande värld där naturkatastrofer, klimatförändringar och andra oförutsedda händelser kan leda till brist på vatten. Därmed avser vi att upphandla ett ramavtal för nödvattenutrustning.
Om ni har som avsikt att inhandla nödvattenutrustning inom en snar framtid så får ni gärna höra av er till oss med er input.
Alla ramavtalsområden
640x640transp 528 leverantorsrevision
Vilka leverantörer vill du att vi ska revidera nästa verksamhetsår?
Sinfra genomför just nu planering inför leverantörsuppföljning för kommande verksamhetsår och är i full gång med att börja boka in höstens leverantörsrevisioner.

Det viktigaste för oss är att våra leverantörsrevisioner ger ett mervärde för Sinfras medlemmar, och vi vill därför gärna ta emot input kring om ni har några önskemål kring vilka leverantörer vi ska välja, antingen om det finns några upplevda problem eller om det är någon viktig leverantör för er som ni gärna vill att vi genomföra en revision på.
Kontakta oss
440 hydrangea 1635529 1920
640x640transp Nya medlemmar
640x640transp Fibra AB
Flatöns VA-Förening
Gävle Hamn AB
Hjärtums Elförening ek. för.
Norrsken AB
Solna Vatten AB
Telge Inköp AB
Vallebygdens Energi ekonomisk förening
Västra Orusts Energitjänst ekonomisk förening
Ystad Hamn Logistik AB 

Välkomna till Sinfra!
Click to visit us our homepage
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
$$$open$$