logo
Extra föreningsstämma
25/01/2024 09:00 - 09:30
Sinfras extra föreningsstämma, med anledning av stadgeändring, genomförs den 25 januari 2024. Deltagande sker endast digitalt via länk, som skickas ut till anmälda deltagare senast den 24 januari. 
Sista dag för anmälan är den 18 januari.

Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag.

Ett röstkort per medlemsbolag signeras och skickas in till medlemsinfo@sinfra.se.
Ladda ner röstkort (pdf)
The registration has been closed since 18/01/2024 23:59.