logo
Avropsutbildning
29/02/2024 10:00 - 11:00
Välkommen på en praktisk utbildning i avrop på Sinfras ramavtal. Vi går igenom både villkorsjämförelse och förnyad konkurrensutsättning och tittar på de mallar och hjäpmedel som vi har tagit fram.

Vi har satt en maxgräns på 10 deltagare per tillfälle, vilket skapar möjlighet till dialog och hjälp inom specifika områden. Ange gärna i anmälningsformuläret om du har några frågeställningar redan nu eller om det finns delar i avropsförfarandet som du vill titta närmare på.
The registration has been closed since 29/02/2024 10:00.