logo
Avropsutbildning
23/05/2024 13:00 - 14:00
Välkommen på en praktisk utbildning i avrop på Sinfras ramavtal. Vi går igenom både villkorsjämförelse och förnyad konkurrensutsättning och tittar på de mallar och hjäpmedel som vi har tagit fram.

Ange gärna i anmälningsformuläret om du har några frågeställningar redan nu eller om det finns delar i avropsförfarandet som du vill titta närmare på.
The registration has been closed since 23/05/2024 13:00.