125 Sokigo helvit
Feedback på GEOSECMA for ArcGIS release-information
Dina synpunkter är viktiga för oss för att vi ska kunna bli bättre. Tack för att du tar dig tid att svara!
Anser du att vår GEOSECMA for ArcGIS release-information når rätt person i din organisation?
Om inte, vänligen be rätt person kontakta oss.
Är du som systemansvarig medveten om vad vi har för förväntningar på dig? Vet du hur och till vem du förväntas vidarebefordra informationen?
Hur hög relevans har innehållet i vår release-information för er organisation idag?
1 = låg relevans, 5 = hög relevans
I vilket format önskar du få information om innehåll i ny release?
Kontaktinformation
Läs vår personuppgiftspolicy här
Tack för dina svar! Tveka inte att kontakta oss om det finns frågor på marknad@sokigo.com.
121 Logo tagline RGB retina
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage