Nyhetsbrev från Städbranschen Sverige 13 augusti 2021 Webbversion
128 news head 17 (1)
546 tema kvalitet
Temat för augusti månads nyhetsbrev är kvalitet. Kvalitet är ett brett och svårdefinierat begrepp men ett så otroligt viktigt område just i städning.
   Har du/ni något att berätta om hur ni gör kvalitet i er städverksamhet skriv gärna några rader till vår info-mail så tar vi upp det i nästa nyhetsbrev.
   info@stadbranschensverige.se
189 veckans kronika
Kvalitet – vad är det egentligen?
1x1 551 feedback 1977987
1x1

I städbranschen är kvalitet ett viktigt men också ett diffust begrepp. Vad är egentligen kvalitet?
   Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalitet är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde?


Jo, det är förstås kunden som avgör vad som är kvalitet, och om vi vill leverera kvalitet så måste vi faktiskt ta reda på vad kunden anser vara kvalitet, inte gissa. Kommunicera kring vad som förväntas och var tydlig med vad du kan leverera och vad du inte kan leverera. Sätt mål kring er städkvalitet och följ sedan upp dessa mål. Kvalitet kan faktiskt mätas och utvärderas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring och ett målinriktat kvalitetsarbete.

Läs hela krönikan på ”VECKANS KRÖNIKA”
131 experten
Kvalitetsuppföljning  

FRÅGA: Vi har inga bra rutiner vad gäller kvalitetsuppföljningar och måste ta tag i denna fråga. Vad finns det för bra mallar och vad finns det för system som är enkla att följa upp?
1x1 547 kvalitetsuppfoljning
1x1

SVAR: Städbranschen Sverige har tagit fram en enkel Excelmall för kvalitetsuppföljning som finns under Städbranschens ABC i vår app. Där redovisas kvaliteten i en procentsats, t.ex 90%. Det är alltid bra att sikta högt och ha ett högt nyckeltal men där måste man också ha en dialog med kunden och deras önskemål naturligtvis.
   En del kvalitetssystem redovisar cirklar och diagram som bilden visar. Det är enkelt för både lokalvårdare och kund att ta till sig.
   Det finns olika digitala system på marknaden och flera leverantörer som kan tillhandahålla bra kvalitetsuppföljningssystem. Ta kontakt med några och be om en demonstration.
   INSTA 800 (SS 627801:2012) är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer.
   För INSTA 800 krävs förkunskaper både för kund och städföretag. Vår medlemsnytta Borago tillhandahåller bra kurser i INSTA 800, gå in på deras hemsida och läs mer borago.se

Läs fler frågor och svar på ”FRÅGA EXPERTEN”
Gratis digitalt webbinar om upphandling i städbranschen
TORSDAG 9 SEPTEMBER
Städbranschen Sverige har som ett mycket viktigt mål att arbeta för en seriös bransch. Att komma till rätta med prisdumpningar i offentliga upphandlingar är ett av några stora områden som vi engagerar oss i.
1x1 530 Webbinar Upphandling 1
1x1

PROGRAMPUNKTER
Intervju med Skatteverket – Upphandlarna måste ta sitt ansvar vad gäller LOU.
   Gesa Markusson ledamot för vit bransch intervjuar Skatteverket.
   Städbranschen Sveriges kvalitetsverktyg för att säkra en kvalitetsmässigt god upphandling. Matthias Lindholm, ordförande, Christina Rösand
   Tendium har lösningen för att effektivisera offentliga upphandlingar med artificiell inteligens. Hannes Dernehl
   Made Perfect, riktar sig till privata företags upphandlingar. Styrbjörn Swensen
  Avista Time informerar om olika affärsverktyg och uppföljningssystem för upphandling. Ulf Gullstedt
   Borago – Upphandling men sen då? En föreläsning om den viktiga uppföljningen. Karl Henriksson

Anmäl ditt intresse till: info@stadbranschensverige.se
553 app 6285 6
Som medlem har du alltid tillgång till alla fördelar med appen  

Städhandbok Golv, GolvrådsBoken, Städteknisk Ordlista, Städbranschens ABC, digitala kurser och andra dokument som kan vara till nytta för dig som jobbar i branschen.
   Läs mer om Städbranschen Sveriges app
RENT UT SAGT
Allt du behöver veta om lokalvård ...och lite till
1x1 487 RentUtSagt Uppslag omslag
1x1

Boken har fått stor uppmärksamhet via media, tidningar, radio och TV, en bok helt unik i sitt slag.
Finns att köpa via Städbranschen Sveriges webbutik www.stadbranschensverige.se

LOKALVÅRD I SVERIGE omsätter mer än 40 miljarder kronor per år och sysselsätter mer än 100.000 människor. Lokalvårdare är det 10:e vanligaste yrket. Branschen är en integrationsmotor där drygt 50 procent av lokalvårdarna är utlandsfödda.
  I RENT UT SAGT. Allt du vill veta om lokalvård, tar sig Jan Stegmann och Carina Boman Helgesson an lokalvårdens historia, dagens professionella städning, chefs- och ledarskapet, arbetsmiljö, integration och jämställdhet, ekonomi och kalkyler, hållbarhet, innovationer, teknik, utbildning och upphandling. Här kan du läsa mer om boken.
1x1 441 Stadposter video
1x1
Ge din städpersonal bättre hälsa och mer ork!

Beställ träningsposter och träningsvideo!
Finns nu i vår webbutik!


Hälsopedagog Erica Österberg har tagit fram en träningsvideo och en träningsposter med enkla och bra övningar när man tar mikropauser, på arbetet eller på fritiden. Erica coachar och peppar dig i videon.
HÄLSOFÖRDELAR
Fysisk aktivitet ger stora hälsofördelar och är viktigt för personer med fysiskt arbete.
ANPASSAT FÖR LOKALVÅRDARE
Vår träningsposter och video är skapat och anpassat för alla som arbetar med lokalvård.
   Beställ träningsplanschen och eller videon som ett paket eller var och en för sig.
   Läs mer och beställ på vår webbutik
1x1 477 Webbinar. halsapng
1x1
Uppskattat webbinar om hälsa, för alla i städbranschen?

Nu har flera hundra sett vårt kostnadsfria inspirationswebbinar för en friskare städpersonal.
   Ni kan fortfarande se webbinaret på länken nedan!

Ergonomi och arbetsteknik för att spara din kropp. Christina Holmefalk.
Coachning och peppningstips.  Helen Warg Friberg.
Förslag på mikropauser. Erica Österberg. 
Tankens kraft påverkar din arbetsdag och fritid. Marika Krohn och Felcia Vang.
  Här kan ni se webbinaret ”Hälsa för städare...”
266 cleanbanner 21
Clean & Facility är tillbaka
Mer än någonsin finns ett behov för branschen att mötas för att dela kunskap och information. Nu när hygien och rengöring är högt prioriterat i hela samhället så gynnas alla av att nyckelpersoner och branschdrivande företag kan mötas.

Clean & Facility är mötesplatsen som samlar ledande leverantörer, driftiga entreprenörer tillsammans med inköpare, upphandlare och lokalvårdare.regeringens plan för att stegvis avveckla de rådande restriktionerna ingår bland annat att mässor ska regleras och få liknande regler som handelsplatser.
 
Läs mer om Cleanmässan
1x1 552 ocean
1x1
Rent med havre och socker

Five Oceans benämner sig som ”En svensk innovation inom miljöteknik”.

Det handlar om en ny grön teknologi, utvecklad för att framställa tvättmedel och rengöringsprodukter med en så låg miljöpåverkan på vattendrag, sjöar och hav som möjligt.
   Teknologin är baserad på lokalt odlade, naturliga och biologiskt nedbrytbara ingredienser. Rengöringskraften kommer från naturliga sockerbaserade tensider.
  Läs mer på ”CleanNet”
1x1 550 mia radberg
1x1
MTR tecknar kommersiellt uppdrag

I juli tog MTR Facility Management över ansvaret för lokalvården av de allmänna ytorna i fastigheten Trängkåren 7, vilket innefattar DN- och Tidningshuset i Stockholm.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att ta över lokalvården i DN- och Tidningshuset. Vårt mål är att utöka våra uppdrag i Stockholm och att då få börja med att ansvara för städning av de allmänna ytorna i två av stadens mest välkända byggnader känns fantastiskt kul säger, Mia Rådberg, vd MTR, i ett pressmeddelande.
  Läs mer på ”CleanNet”
1x1 549 iss fm
1x1
ISS FM-avtal med rikstäckande teknikbolag

ISS ska leverera integrerade arbetsplatstjänster och facility management till AFRY:s samtliga kontor i Sverige.

Redan i dag förser ISS integrerade tjänster på de tio största kontoren och levererar tjänster på ytterligare 40 kontor. Det nya avtalet inkluderar lokalvård, vaktmästeri, reception, växter, frukt, postservice, med flera tjänster till AFRY:s cirka 80 kontor i Sverige.
   Läs mer på ”CleanNet”
1x1 548 thomas erseus
1x1
Almegas vd ny vd för AMF Fastigheter

Med det nya vd-jobbet vid AMF Fastigheter gör Thomas Erséus comeback i fastighetsbranschen.
– Det är något av ett drömjobb, säger Thomas.


– AMF Fastigheter är ett spännande och framtidsorienterat bolag som jag i egenskap av styrelsemedlem har arbetat med sedan 2020. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet kommande år i rollen som vd, liksom den återstart som väntar efter en utmanade tid i pandemins spår. Jag känner mig både glad och ödmjuk för förtroendet att leda ett av Sveriges största fastighetsbolag. Det är ett av de viktigaste och finaste jobben man kan ha i fastighetsbranschen, säger Thomas.
   Läs mer på ”Fastighetsvärlden”
134 veckans fundering
Vad vet vi? Jo nöjda kunder återvänder
Vad vill vi? Jo, att kunder återvänder
Så vad gör vi? Jo, vi gör kunder nöjda!
[Källa: Popretorik]
Click to share on Facebook
Click to share on Twitter
Click to share on LinkedIn
Click to share on Email