Nyhetsbrev från Städbranschen Sverige 1 oktober 2021 Webbversion
128 news head 17 (1)
613 tema upphandling
Temat för oktobers nyhetsbrev är ”Upphandling”. Ett alltid lika aktuellt ämne, som berör många företag i städbranschen.
   Har du/ni något att berätta om hur ni ser på upphandling i er städverksamhet, skriv gärna några rader till vår info-mail så tar vi upp det i nästa nyhetsbrev.
   info@stadbranschensverige.se
”Nyckeltal” för framgångsrika upphandlingar
1x1 345 nyckeltal 1
1x1

2017 startade Matthias Lindholm, ordförande i Städbranschen Sverige vårt framgångsrika nyckeltalsprojekt 

Projektet genererade en Excelfil, där man själv kan göra beräkningar med ett beskrivande häfte. Häftet och Excelfilen har varit en av våra mest sålda produkter i vår webbbutik under det senaste året.
   Nu har vi reviderat materialet, vilket innebär att en ny utgåva i  version 2.0 kommer under nästa vecka.
   Jag träffade Matthias och frågade om nyheterna i version 2.0.
   Vad var din målsättning med nyckeltalsprojektet när det startade 2017? 
– Vi hade noterat, och fått många frågor kring att det saknades enkla och tillgängliga nyckeltal för städbranschen, vilket gjorde att Mårten Widborg och jag startade upp detta projekt
   Varför tror du att intresset över vårt nyckeltalsmaterial har varit så stort?...

   Läs hela intervjun på hemsidan
Se webbinariet om upphandling i städbranschen
Städbranschen Sverige har som ett mycket viktigt mål att arbeta för en seriös bransch. Att komma till rätta med prisdumpningar i offentliga upphandlingar är ett av några stora områden som vi engagerar oss i.
1x1 614 webinar skatteverket
1x1

Gesa Markusson, intervjuar Nina Blomkvist på Skatteverket

PROGRAMPUNKTER
• Upphandlarna måste ta sitt ansvar vad gäller LOU.
• Städbranschen Sveriges kvalitetsverktyg för att säkra en kvalitetsmässigt god upphandling.
• Tendium har lösningen för att effektivisera offentliga upphandlingar med artificiell inteligens.
• Made Perfect, riktar sig till privata företags upphandlingar. 
• Avista Time informerar om olika affärsverktyg och uppföljningssystem för upphandling. Ulf Gullstedt
• Borago – Upphandling men sen då? 
   Här kan ni se webbinaret om UPPHANDLING I STÄDBRANSCHEN
131 experten
Vad är utmaningsrätt?

FRÅGA: Vad är utmaningsrätt för något? Vi har hört att städningen i egen kommunal regi kan utmanas av externa städbolag genom en utmaningsrätt, stämmer detta?

SVAR: Ja det stämmer. Utmaningsrätt innebär att kommunen ger allmänhet, anställda och entreprenörer rätt att genom en utmaning initiera en prövning om en verksamhet, eller del av en verksamhet, som idag drivs i kommunens regi kan och bör utföras i annan regi.
   Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Ett annat syfte är att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.
   Vilka verksamheter kan utmanas? Innan ett beslut om införande av utmaningsrätt ska fattas, måste det finnas tydliga regler om vilka verksamheter som får utmanas – all kommunal verksamhet eller vissa delar. Hur hanteras en inkommen utmaning? En utmanare skickar in en utmaning som redogör för vilken verksamhet i kommunen som utmanas (exempelvis städverksamheten), om hela eller delar av verksamheten utmanas samt en beskrivning som visar utmanarens förmåga att kunna driva den aktuella verksamheten.
   De flesta kommuner har en central funktion som tar emot utmaningarna och som vidarebefordrar dem till den nämnd som är ansvarig för den verksamhet som utmanas. Om en utmaning antas genomförs en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen genomförs av kommunens upphandlingsfunktion. I denna upphandling har utmanaren ingen särställning, utan deltar på samma premisser som andra intressenter. Ett vägval i detta sammanhang är om egen regi också ska få lämna anbud eller ej.
  Läs fler frågor och svar på ”FRÅGA EXPERTEN”
Ny bok: HANDBOK HÄLSA 
1x1 596 Handbok Halsa
1x1

Nu äntligen finns boken HANDBOK HÄLSA i vår webbbutik, direkt från tryckeriet. 

Boken ger dig anvisningar och råd för dig som arbetar med städning. I boken kan du läsa om allt ifrån mat, stress, motion, sömn, arbetsteknik. Här finns massor av peppningstips och tänkvärda saker, tips på roliga aktiviteter att göra tillsammans med dina kollegor. Här finns också praktiska övningar.
   Till boken är det lämpligt att köpa vår träningsposter och träningsfilm som också de finns i vår webb butik.
   Boken är framtagen av en projektgrupp från Städbranschen Sverige, där all deras expertis kommer till sin rätt.
   Handbok Hälsa kostar 169:- (inkl. moms. exkl. frakt)

   Beställ boken i vår webbutik
RENT UT SAGT
Allt du behöver veta om lokalvård ...och lite till
1x1 487 RentUtSagt Uppslag omslag
1x1

Boken har fått stor uppmärksamhet via media, tidningar, radio och TV, en bok helt unik i sitt slag.
Finns att köpa via Städbranschen Sveriges webbutik www.stadbranschensverige.se

LOKALVÅRD I SVERIGE omsätter mer än 40 miljarder kronor per år och sysselsätter mer än 100.000 människor. Lokalvårdare är det 10:e vanligaste yrket. Branschen är en integrationsmotor där drygt 50 procent av lokalvårdarna är utlandsfödda.
   I RENT UT SAGT. Allt du vill veta om lokalvård, tar sig Jan Stegmann och Carina Boman Helgesson an lokalvårdens historia, dagens professionella städning, chefs- och ledarskapet, arbetsmiljö, integration och jämställdhet, ekonomi och kalkyler, hållbarhet, innovationer, teknik, utbildning och upphandling.
   Beställ boken i vår webbutik
16-17 november är Clean & Facility tillbaka med branschens mötesplats på Kistamässan
1x1 610 Clean Facility Nyhetsbrev400x200px Boka 210915
1x1
Hämta hela programmet här 

Årets mässa är kanske ännu viktigare än tidigare nu när vi är i en pandemi som påverkat branschen så mycket.

• Du möter branschens ledande leverantörer och bjuds på kostnadsfria seminarier från våra inbjudna talare och utställande företag.
• SM i fönsterputs.
• Finalisterna presenteras och vinnarna i Clean Bright Awards 2021 presenteras.
   Här kan ni gå in och föranmäla er
   Läs mer på ”Cleanmäsan”
1x1 248 Stiftelse plugg
1x1
Nominera någon du vill kompetensutveckla

Nu är det dags att nominera någon eller några av dina lokalvårdare, eller arbetsledare, som du vill ge möjlighet till kompetensutveckling!

Under Clean & Facility på Kistamässan den 16 och 17 november kommer Städbranschen Sverige dela ut ett bidrag, till den eller de som anmält sitt intresse att kompetensutveckla sin personal. Skriv ned namn, telefonummer och mail till den som ni vill ge ett bidrag, gärna med en motivering.
   Sista anmälningsdag är 31 oktober 2021.
   Anmäl via epost till: info@stadbranschensverige.se
1x1 619 torkel kristoffers
1x1
”Städaren en viktig person för att lösa ’vardagspusslet’.”

Krönika i CleanNet: Torkel Kristoffers om kollektivavtal

”Kunderna älskar ofta “sin” städare, och vill hen väl. Det är en viktig person för att lösa ”vardagspusslet”. Kollektivavtalet är det enda sättet för kunden att veta att städfirman de anlitar betalar avtalsenlig lön, har pension och ersättningar enligt avtal.”
  Läs krönikan på ”CleanNet”
1x1 617 nominerade 21
1x1
De kan bli Årets städföretag

En av årets finalister erbjuder hemstädning, en annan snöröjning medan företagsstäd och fönsterputs är något alla tre satsar på.

Den 21 oktober utses Årets städföretag, ett gemensamt initiativ av Almega, Kommunal och Fastighets.
   Av 18 nominerade har i år tre finalister utsetts. Några företag föll ifrån för att de visat sig inte hålla måtten när lokala företrädare för Fastighets och Kommunal kontrollerat dem.
  Läs mer på ”CleanNet” 
1x1 616 timewave stadkorkort
1x1
Timewave och Städkörkortet i samarbete

Affärssystemföretaget Timewave knyter samarbetsband med utbildningssatsningen Städkörkortet.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda våra kunder en oberoende basutbildning som inte bara matchar våra kunders behov innehållsmässigt utan även medger nödvändig flexibilitet i genomförandet. Att utbildningen kan ha ett fokus på hemstädning är också välkommet, där saknas det idag ett tydligt alternativ. Nu kommer alla få möjligheten att stärka och kvalitetssäkra sin verksamhet, säger Anders Bäckman, integrations- och partneransvarig på Timewave.
  Läs mer på ”CleanNet” 
1x1 597 Stadkorkort logo2
1x1
Städkörkortet nu utvidgat med städmaskiner för regelmässig städning

Medlemsförmånen ”Städkörkortet” vänder sig till alla som arbetar med lokalvård, består av sju moduler.

Behovet av att utbilda personal inom städyrket är stort. Städkörkortet är en heltäckande, digital utbildning för städpersonal och arbetsledning. Städkörkortet inkluderar även yrkessvenska och fackordskunskap. Innehållet bygger på stor erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att städa professionellt.
  Läs mer på ”Hemsidan” 
1x1 618 montico
1x1
Montico blir auktoriserat matchningsföretag – ett av de första i hela landet

Auktoriseringen innebär att Monticos arbete med att hjälpa arbetssökande till sysselsättning är seriöst och uppfyller de högt ställda kraven på kvalitet.

– För oss var det självklart att ansöka och det känns förstås jätteroligt att vi blivit godkända. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa arbetssökande och auktoriseringen är en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Faktum är att det bara är vi och ett företag till i hela landet som är auktoriserade, säger Amanda Johansson, affärsområdeschef Montico.
  Läs mer på ”Tanalys”
1x1 615 vested
1x1
Coor och Telia vågade satsa på vested

Av tradition upphandlas FM-tjänster ofta med starkt fokus på pris, detaljstyrning och kontrollpunkter i form av timmar, kvadratmeter eller annat mätbart.

Om kontorsgolven ska torkas varje dag så är det vad som gäller, oavsett om alla på kontoret är borta på kick-off i tre dagar. Lek med tanken att städleverantören, på eget initiativ, struntar i golven under kickoffen, men passar på att putsa fönster när kontoret ändå står tomt. Det ger en hint om hur ett vested-avtal kan fungera.
  Läs mer på ”CleanNet” 
134 veckans fundering
”Om du är bitter så tala inte med mig idag. Jag mår på tok för bra!
Tack för visad hänsyn”

”Sluta jämför dig med andra! Du duger jättegott som du är”
[Källa: Popretorik]
Click to share on Facebook
Click to share on Twitter
Click to share on LinkedIn
Click to share on Email