Att leda andra utan att vara chef - digital utbildning
 
Vi erbjuder dig som inte har möjlighet att komma till Stockholm fysiskt, eller du som föredrar digital utbildning möjlighet till samma innehåll, kunskap och inspiration - men via Zoom.

30 november - 1 december 2023 eller
30 - 31 januari 2024

       10 800 kr per person för medlemmar i arbetsgivarringen
       12 100 kr per person för övriga

  • Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
  • Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
 

VARMT VÄLKOMMEN
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.