logo
871 Matteblixt (3)
Högläsningens betydelse i skolåldern

– kostnadsfri webbträff
  • 16/4 kl 14.00 (ca. 30 min)
  • Medverkande: Maria Heimer, Kerstin Lundberg Hahn, Chris Qwist och Sandra Svensson
Nycklar till ett framgångsrikt arbete med högläsning.

Högläsning har flera goda effekter i det läsfrämjande arbetet och kan utveckla barnens fantasi, föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar. Att läsa tillsammans är också en högst relationsskapande aktivitet. Möt författaren och föreläsaren Maria Heimer och författaren Kerstin Lundberg Hahn som delar med sig av framgångsrikt arbete med högläsning.
Ja, jag godkänner även att Studentlitteratur AB sparar och hanterar mina personuppgifter i syfte att informera mig om företagets produkter och tjänster. Jag kan när som helst välja att inte längre bli kontaktad. Läs mer på studentlitteratur.se/gdpr
bild
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage
 
The registration has been closed since 16/04/2024 14:00.