logo
883 Matteblixt (5)
Arbeta framgångsrikt med läsförståelse  
(åk 4–6)

– kostnadsfri webbträff
  • 17/4 15.00 (ca. 30 min)
  • Medverkande: Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald och Chris Qwist
Värdefulla insikter och praktiska tips för att stödja dina elevers läsutveckling och läsförståelse i årskurs 4-6.

Vi står inför en oroande trend där elever läser mindre och många av dem saknar de grundläggande färdigheterna för att förstå texter. Grundskollärarna Linda Lidgren och Veronica Mac-Donald belyser detta ämne och erbjuda konkreta strategier och verktyg för framgångsrikt arbete med läsning och läsförståelse.
Ja, jag godkänner även att Studentlitteratur AB sparar och hanterar mina personuppgifter i syfte att informera mig om företagets produkter och tjänster. Jag kan när som helst välja att inte längre bli kontaktad. Läs mer på studentlitteratur.se/gdpr
bild
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage
 
The registration has been closed since 17/04/2024 15:00.