Svefa Frukostseminarium - Göteborg Webbversion
244 158X Lokalf%c3%b6rs%c3%b6rjning
Hur fungerar avtalssystemet Aff? När ska man använda Aff, AB, ABT eller ABK?

Varmt välkommen till oss på Svefa i Göteborg och våra intressanta och nyttiga frukostseminarium där vår seniorkonsult, Per Ollas, går igenom avtalssystemet Aff samt informerar om när Aff, AB, ABT eller ABK ska användas.

Samhällsbyggnadsbranschen i Sverige har länge arbetat med branschregelverk och standardavtal, vilket gör/gjort det lättare att teckna avtal. De standardavtal som tillämpas är Aff (med ABFF) för tjänsteentreprenader, AB och ABT för bygg- och anläggningsentreprenader samt ABK för kvalificerade konsulttjänster.

Däremot är det inte alltid tydligt vilket standardavtal som ska användas utifrån vad som handlas upp och hur det paketeras. T ex är kunskapen i branschen om Aff är lägre än för AB, ABT och ABK.

Per Ollas kommer att hålla två pass där han går igenom förutsättningarna.
 • Frukostseminarium 1 är en grundläggande genomgång av Aff. 
  Målsättningen med seminariet är att du ska känna till Aff och dess mål och syftef.
  • Grundläggande om Aff-systemet
  • Vilka tjänster omfattas av Aff-systemet?
  • Övergripande genomgång kontrakt och tjänstebeskrivning

 • Frukostseminarium 2 belyser i vilka situationer respektive standardavtal ska tillämpas samt vilka grundläggande skillnader som finns mellan standardavtalen. 
  Målsättningen med seminariet är att du ska ha bättre kännedom om och förståelse för när Aff, AB, ABT eller ABK ska tillämpas.
  • Övergripande genomgång om standardavtalen Aff, AB, ABT och ABK
  • Grundläggande vägledning i valet av standardavtal
  • Övergripande genomgång av skillnader mellan standardavtalen
Anmälan till seminarierna görs via knappen nedan.
På anmälningssidan anger du vilket eller vilka pass du vill gå på. Anmäl dig nu, antalet platser är begränsat

Datum: Onsdag den 10 maj
Tid: 08.00 - 10.00
Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49
Lokal: Labbet

Specialkost: Vänligen meddela oss på info@svefa.se om du behöver specialkost
Anmälan seminarier - 10 maj
Avanmälan