Webbversion
442 lagbok
Varmt välkommen på 
webbinarium den 10 oktober
Nyhet - Ny möjlighet att ändra andelstal
i samfällighetsförening
En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning får genom ett beslut på en föreningsstämma ändra en eller flera fastigheters andelstal för utförande eller drift av anläggningen. För beslut om en sådan ändring krävs minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ett beslut om en ändring får samma rättsverkan som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten.

Axel Engström, seniorkonsult Svefa och Therese Svedberg, Lantmätare på Riksförbundet enskilda vägar, REV går igenom de nya möjligheterna i 43a § Anläggningslagen (1973:1149).

Du kommer att ta med dig kunskap avseende:
  • Hur kan andelstalen ändras?
  • Vilket underlag behöver lämnas in till Lantmäterimyndigheten?
  • Hur hanterar man vilken ersättning som ska utgå till delägarna?
  • Vem kan initiera en ändring av andelstalet?
  • Vem ska betala lantmäteriavgiften?
Webbinariet tar cirka 30 minuter. Efter presentationen öppnar vi upp för frågor och diskussion.

Varmt välkommen!

Plats: Webbinarium via MS Teams 

Datum och tid: Tisdag 10 oktober klockan 10:00
Jag deltar gärna
Vi bryr oss om din integritet
För oss på Svefa är det viktigt att värna om din personliga integritet och behandla dina personuppgifter så att det känns tryggt för dig som har kontakt med oss. Vi vill alltid göra din upplevelse så bra som möjligt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy här.
Mer om Svefa
Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad fastighetsrådgivning inom strategi & organisation, värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner & uthyrning. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa omsätter årligen cirka 450 MSEK.

Avanmälan