Webbversion
324 Exploatering 1200x
Varmt välkommen på 
webbinarium den 7 februari
Bytt är bytt - Marköverlåtelser i exploateringsavtal

När markområden i en detaljplan ska byta ägare, hur ska det gå till 
för att det ska bli rätt? Vid vilka tillfällen kan mark kvittas mot annan mark?

Frågorna om hanteringen och processen när markområden i en detaljplan ska exploateras och byta ägare är många och ibland knepiga. Välkommen till ett intressant och utbildande webbinarium där Svefas rådgivare, Gustav Hector och Staffan Bäckman går igenom frågor avseende markbyte, exploateringsavtal och värdering i samband med överlåtelser.  Webbinariet modereras av Kajsa Barkar, seniorkonsult Svefa.

Vi kommer att beröra följande:
  • Vilka regler gäller när kommunen ska lösa in mark för allmän plats? Vilka ersättningsregler ska gälla? Kan mark lämnas till kommunen utan ersättning?

  • Vilka regler gäller när kommunen ska sälja mark för enskilt ändamål? Vilka regler för prissättning ska gälla?

  • Hur ska man tänka vid genomförande av detaljplan där kommunen dels ska lösa in mark och dels sälja mark?

Du kommer att ta med dig kunskap avseende:
  • Regler för inlösen av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

  • Regler för när kommunen säljer minde markområden utlagda för kvartersmark i en detaljplan

  • Praktiska tillvägagångssätt när båda dessa sammanfaller i samma genomförande av en detaljplan

Webbinariet tar cirka 30 minuter. Efter presentationen öppnar vi upp för frågor och diskussion.

Varmt välkommen!

Plats: Webbinarium via MS Teams 

Datum och tid: Tisdag 7 februari, klockan 11.00
Jag deltar gärna
Vi bryr oss om din integritet
För oss på Svefa är det viktigt att värna om din personliga integritet och behandla dina personuppgifter så att det känns tryggt för dig som har kontakt med oss. Vi vill alltid göra din upplevelse så bra som möjligt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy här.
Mer om Svefa
Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad fastighetsrådgivning inom strategi & organisation, värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner & uthyrning. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens. Tillsammans är vi över 200 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa omsätter årligen cirka 400 MSEK.

Avanmälan
$$$open$$