Svefa i Almedalen 2022: Onsdag 09:30
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 06/07/2022 09:30
VÄLKOMMEN

Den svenska transaktionsmarknaden
- hur mår den, hur påverkas kommuner, fastighetsägare och samhälle
Hur ser den svenska transaktionsmarknaden med fokus på strategisk stadsutveckling, fastighetsmarknad och hållbarhet ut? Hur går utvecklingen i de olika segmenten? Hur påverkas säljare, investerare och allmänhet?

Har du en kollega som vill delta så går det bra att fylla i och skicka anmälan flera gånger. 
Obs! Antalet platser är begränsat så ”först-till-kvarn” principen gäller.

BOKA IN

06/07/2022 09:30

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se