Svefa i Almedalen 2022: Onsdag 16:00
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 06/07/2022 16:00
VÄLKOMMEN

Hur säkerställer kommuner att de är professionella säljare?
Hur säkerställer kommunerna att de är professionella säljare så att de på bästa sätt tar tillvara på medborgarnas intressen vid avyttrande av fastigheter, byggrätter och markanvisningar? Hur gör man och vad innebär det för kommunen och övriga aktörer? Vilka möjligheter och utmaningar finns det?

Efter seminariet välkomnar vi er till Svefas After Almedalen mingel.

Har du en kollega som vill delta så går det bra att fylla i och skicka anmälan flera gånger. 
Obs! Antalet platser är begränsat så ”först-till-kvarn” principen gäller.

BOKA IN

06/07/2022 16:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se