Svefa i Almedalen 2024 - Den svenska fastighetsmarknaden - hur mår den?
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 25/06/2024 12:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 25 JUNI 12:00
Svefa och Fråga Lou arrangerar tillsammans Fastighetshubben på Adelsgatan 25. Fastighetshubben är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Seminarium om den svenska fastighetsmarknaden med färsk statistik och den senaste analysen av utvecklingen på marknaden. Vilka kommuner är bäst på fastigheter? Hur klarar sig de olika kommunerna och städerna ? Vilka utmaningar står marknaden inför? 

Hur ser den svenska transaktionsmarknaden med fokus på strategisk stadsutveckling, fastighetsmarknad och hållbarhet ut? Hur går utvecklingen i de olika segmenten? Hur påverkas säljare, investerare och allmänhet?

Seminarium och panelsamtal. Deltagare: Mikael Lundström, Vd Svefa, Jan Tärnell, Affärsområdeschef Värdering & Analys, Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Stefan Timan, Affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning, Erik Norrman, Affärschef Svefa Transaktionsrådgivning, Per Wieslander, Affärschef Svefa Värdering.

Lättare förtäring serveras. Varmt välkommen!

BOKA IN

25/06/2024 12:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 25/06/2024 11:59.