Svefa i Almedalen 2024 - Hur finansieras nya hållbara stadsutvecklingsprojekt för framtidens stad?
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 25/06/2024 15:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 25 JUNI 15:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Hur ska kommunerna lyckas med stadsutveckling för att främja integration och social hållbarhet?
Det pågår just nu flera stora stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Hur lyckas man med hållbar stadsutveckling när det ekonomiska läget är kärvt? I tider som dessa krävs kreativa lösningar.

Större stadsutvecklingsprojekt innebär att en mängd frågor måste hanteras. Många parter måste hjälpas åt för att klara av förändringen. Stora kostnader och stora värden skapas men sker ofta över lång tid. För att klara av utmaningarna kan innovativa upplägg krävas jämfört med traditionella markanvisningar. Under seminariet presenteras erfarenheter från tidigare projekt och nya idéer.

Seminarium och panelsamtal.

Deltagare: Sara Lundén, mark- och exploateringschef Uppsala kommun, Monika Joelsson, planchef Stockholm stad samt Helena Dalhamn, affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Gustav Hector, affärschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling och Jörgen Hermansson, affärschef Svefa och f.d. portföljledare Älvstaden Utveckling AB

Varmt välkommen!

BOKA IN

25/06/2024 15:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 25/06/2024 14:59.