Svefa i Almedalen 2024 - Frukost, onsdag
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 26/06/2024 08:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSFRUKOST 
DEN 26 JUNI 08:00
Svefas innergård på Adelsgatan 25 är Fastighetshubben och den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Vad är utmaningen för kommunernas bostadsbolag?
Verkligheten ser inte alltid ut som den politiska viljan när det gäller bostadsutveckling. Behov och betalningsförmåga går inte hand i hand. Hur hanteras utsatta eller potentiellt utsatta områden. När polisen klassar ett område sjunker fastighetsvärdena, och finansiering försvåras, kan man renovera sig ur detta? (vi ser ofta i våra analyser, bland annat inför bostadsförsörjningsprogram att det finns behov av bostäder, men dessa individer har ingen möjlighet att efterfråga det som i många fall produceras). Alla kommuner har attraktiva områden, hur hanterar man dessa, behåller man och utvecklar – vilket i kommunal regi betyder hyresrätter. Eller säljer man dessa för klirr i kassan?

Frukostsamtal.

Deltagare: Krister Mellström, vd Telge Bostäder, Henrik Örneblad, tillträdande vd Allingsåshem, Jonas Hansson, vd Helsingsborgshem, Magnus Åberg, ekonomi- och affärsutvecklingschef Väsbyhem och Mikael Lundström, vd och koncernchef Svefa

Lättare förtäring serveras.

Varmt välkommen!

BOKA IN

26/06/2024 08:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 26/06/2024 07:59.