Svefa i Almedalen 2024 - Kommunernas svåra utmaning - är fastighetsbeståndet gökungen som slukar pengar för vård & skola?
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 26/06/2024 12:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 25 JUNI 15:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Kommunernas svåra utmaning - är fastighetsbeståndet gökungen som slukar pengarna för vård & skola?
Sveriges kommuner har stora problem med krympande skatteunderlag & ekonomi i obalans. Hur ska kommuner lyckas med sina kärnuppdrag? Är det bara att höja skatten? Kommunernas fastighetsbestånd binder mest kapital, är största kostnadsposten & den minst utnyttjade resursen. Kan lösningen hittas där?

Seminarium och panelsamtal.

Deltagare: Petter Swanborg, seniorkonsult Svefa, Sara Jacobsson, affärsområdeschef Svefa Förvaltningsrådgivning & Hållbarhetschef Svefa

Varmt välkommen!

BOKA IN

26/06/2024 12:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 26/06/2024 11:59.