Svefa i Almedalen 2024 - Hur skapar vi motståndskraft - när vi inte kan dela erfarenheter?
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 26/06/2024 13:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 26 JUNI 13:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Hur skapar vi motståndskraft - när vi inte kan dela erfarenheter?
Hur ska vi skapa och stärka samhällets motståndskraft om vi inte kan prata om och dela erfarenheter. Kommuner, företag och fastighetsägare har känsliga verksamheter som kan drabbas om eller när samhället utsätts för olika gråzonshot, icke-militära angrepp och hybridhändelser. Hur kan vi, utan att röja sekretessklassad information eller hemligheter, ändå samarbeta för att hitta de bästa lösningarna?

Seminarium och panelsamtal.

Deltagare: Susanne Dverre-Landin, senior projektledare och partner Set Up, Peter Hiti, seniorkonsult Svefa

Varmt välkommen!

BOKA IN

26/06/2024 13:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 26/06/2024 12:59.