Svefa i Almedalen 2024 - Frukost, torsdag
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 27/06/2024 08:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSFRUKOST 
DEN 27 JUNI 08:00
Svefas innergård på Adelsgatan 25 är Fastighetshubben och den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

En "Fire-side-chat-frukost" som kommer att beröra utmaningarna med grön omställning och hållbar utveckling, samhällsomvandlingen i norr samt hållbarhet, värdering och om det finns köpare till alla bruna fastigheter.

Deltagare: Jeanette Kjellberg, affärschef Norr Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Erika Twengström, Svefa Värdering & Analys, Göran Sjöblom, miljörättsjurist Svefa Juridik

Moderator: Sara Jacobsson, hållbarhetschef Svefa & affärsområdeschef Svefa Förvaltningsrådgivning

Lättare förtäring serveras.

Varmt välkommen!

BOKA IN

27/06/2024 08:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 27/06/2024 07:59.