Svefa i Almedalen 2024 - Gärna grön omställning och hållbar utveckling - men inte på min bakgård!
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 27/06/2024 13:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 27 JUNI 13:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Gärna grön omställning och hållbar utveckling - men inte på min bakgård!
Varför är det så svårt att hitta platser för att lokalisera nyetablering av hållbar, grön energi? 8 av 10 vindkraftsprojekt får nej eller avslås av kommun, länsstyrelse eller Mark- och mljööverdomstolen. Varför? Vilka är utmaningarna och varför är det så svårt?

Seminarium och panelsamtal.

Deltagare: Göran Sjöblom, miljörättsjurist, Svefa Juridik, Helena Dalhamn affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

Varmt välkommen!

BOKA IN

27/06/2024 13:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 27/06/2024 12:59.