Svefa i Almedalen 2024 - Hållbarhet, fastighetsvärdering & bruna fastigheter
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 27/06/2024 14:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 27 JUNI 14:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Vad gör vi med alla bruna fastigheter, påverkar hållbarhet värderingen vid fastighetstransaktioner?
På vilket sätt påverkar hållbarhetsaspekten värderingen vid fastighetstransaktioner. Kommer det att finnas köpare till alla "bruna" fastigheter? Svefa har genomfört en enkät för att undersöka, utifrån offentliga och privata aktörers perspektiv, hur hållbarhet påverkar värderingen vid transaktioner av fastigheter. Resultatet och insikterna från enkäten presenteras och diskuteras.

Seminarium och panelsamtal. Lättare förtäring serveras.

Deltagare: Sara Jacobsson, hållbarhetschef Svefa och Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning

Varmt välkommen!

BOKA IN

27/06/2024 14:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 27/06/2024 13:59.