Svefa i Almedalen 2024 - Samhällsomvandlingen i norr kommer den bli verklighet?
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 27/06/2024 12:00
VÄLKOMMEN TILL SVEFAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 27 JUNI 12:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Samhällsomvandlingen i norr - kommer den verkligen att bli verklighet?
Är samhällsomvandlingen i norr och de visioner och investeringsbelopp som det talas realistiska? Vad krävs för att alla investeringarna verkligen ska realiseras? Vem kommer att gå först? Vilka roller spelar myndigheter, kommuner och privata aktörer för att visionerna ska bli verklighet.

Seminarium och panelsamtal. Lättare förtäring serveras.

Deltagare: 
Jon Åström Gröndahl, Kommundirektör, Gällivare kommun, Jeanette Kjellberg, affärschef Norr Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Helena Dalhamn affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

Varmt välkommen!
BOKA IN

27/06/2024 12:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 27/06/2024 11:59.