Värderingsdata i Almedalen 2024 - Tillgängliga och tillförlitliga data, en förutsättning för framtidens värderingar och beslut
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 25/06/2024 14:00
VÄLKOMMEN TILL VÄRDERINGSDATAS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 25 JUNI 14:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Tillgängliga och tillförlitliga data – en förutsättning för framtidens värderingar och beslut?
Hur kommer utvecklingen av AI att påverka synen på fastighetsvärderingar? Genombrott inom AI-området gör att många ser möjligheter att revolutionera delar av fastighetsbranschen. Nu fokuserar man på att hitta värdeskapande användningsområden för bättre värderingar och beslut. Villkoret för att använda dagens AI teknologi är tillgången på tillgängliga och tillförlitliga data. I denna paneldebatt diskuteras de olika utmaningarna som branschen har.

Seminarium och panelsamtal.

Deltagare: Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys och Niklas Stenwreth, analyschef Värderingsdata Moderator: Johan Hill, vd Värderingsdata

Varmt välkommen!

BOKA IN

25/06/2024 14:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 25/06/2024 13:59.