Set Up i Almedalen 2024 - Behövs det nya affärsmodeller & gemensamma incitament för ökad hållbarhet i fastighetsbranschen?
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden | 25/06/2024 09:00
VÄLKOMMEN TILL SET UPS ALMEDALSSEMINARIE 
DEN 25 JUNI 09:00
Svefas innergård, Fastighetshubben på Adelsgatan 25, är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former. I år har vi mellan den 25 och 28 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Behövs det nya affärsmodeller & gemensamma incitament för ökad hållbarhet i fastighetsbranschen?
Bygg & Fastighetsbranschen står för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Hur kan aktörer gemensamt arbeta för en hållbar framtid, behövs nya affärsmodeller? Hur påverkas dagens marknadsläge med höga hyror, ökade vakanser och stigande energikostnader hyresgästens beteenden och val av lokaler?

Seminarium och panelsamtal.

Deltagare: Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege, Mick Salonen, vd och koncernchef Zengun, Maria Mitell, sr project manager Set Up. Moderator: Johan Signer, vd Set Up

Varmt välkommen!

BOKA IN

25/06/2024 09:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Svefas innergård
Adelsgatan 25, 621 57 Visby, Sweden

010-603 86 00
info@svefa.se
The registration has been closed since 25/06/2024 08:59.