742 SEK Desktop EMC 3240x2160px
301 SEK Logo huvud
INTRODUKTION TILL ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Så fort växelström flyter någonstans uppkommer elektromagnetiska fält. Därför berör EMC (Electromagnetic Compatibility) alla som har med el att göra.

Under introduktionen kommer vi att gå genom lagen som gäller, vilka fenomen som finns, varför de kan orsaka problem och vem de kan störa. Vi förklarar olika EMC-miljöer, hur EMC-standarder fungerar och hur man måste tänka när det inte finns en standard som passar på just din produkt eller anläggning.

EMC kan beskrivas som ett önskat tillstånd som alla ändå tar för givet, nämligen att elektriska produkter fungerar utan störning och utan att störa varandra genom skadliga emissioner. För att säkerställa att produkter och anläggningar fungerar ur EMC-perspektiv är EMC-egenskaper reglerade i hela EU i EMC-direktivet och i Sverige med lag, förordning och föreskrift. Lagstiftningen ställer krav på produkter och anläggningar, men säger inte hur dessa krav kan uppfyllas. Därför finns olika typer av EMC-standarder som kan hjälpa aktörerna att producera, installera samt sälja produkter och anläggningar som i sin tur uppfyller lagens krav.

SEK Svensk Elstandard bjuder nu in till en introduktionsutbildning om EMC – för dig som vill lära dig mer om EMC och hur du ska göra för att säkerställa att du uppfyller EMC-direktivet.

Var? Utbildningen hålls både i SEK Svensk Elstandards lokaler i Kista och
 digitalt online. Till dem som har anmält sig för distansdeltagande skickas länken ut närmare utbildningstillfället.
När? Onsdagen 1 november 10.00-14.00
Kostnad? 2 495 kr. För medlemmar i SEK Svensk Elstandards kommittéverksamhet 1 995 kr. I priset ingår utbildningsmaterial.
607 istock 1196395391 optimized
Lorem ipsum dolor


Utbildningen vänder sig till alla som är tekniskt intresserade och som arbetar med elektroniska produkter. 
Kursledare
529 Bettina Funk mindre
Bettina Funk
Bettina arbetar som teknisk expert inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) hos SEK Svensk Elstandard. Hon är även vd för ITS, Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen. 

Utöver det är hon ordförande för SEK TK EMC och för den internationella EMC-gruppen CISPR (International Special Committee on Radio Interference).
Anmälan
Pris
Välj typ av deltagande
Fakturametod
Hur hörde du talas om introduktionskursen?
Härmed tillåter jag att SEK lagrar mina personliga uppgifter ovan. SEK behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla och fullfölja åtaganden, utföra och förbättra SEKs tjänster. Lär mer här.
BOKA IN

01/11/2023 10:00

450 1490 icons add to calendar neg
Följ oss på sociala medier
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Tyvärr har anmälan till Introduktion till EMC i Stockholm stängt. Är du fortfarande intresserad av EMC-utbildningen vänligen kontakta oss och anmäl ditt intresse via utbildning@elstandard.se