613 shutterstock 679483054 optimized optimized
301 SEK Logo huvud
INTRODUKTION TILL ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Hur gör jag för att uppfylla EMC-direktivet?
Så fort växelström flyter någonstans uppkommer elektromagnetiska fält. Därför berör EMC (Electro Magnetic Compatibility) alla som har med el att göra. Oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör av elektriska produkter eller om du planerar eller installerar fasta anläggningar.

EMC kan beskrivas som ett önskat tillstånd som alla ändå tar för givet, nämligen att elektriska produkter fungerar utan störning och utan att störa varandra genom skadliga emissioner. För att säkerställa att produkter och anläggningar fungerar ur EMC-perspektiv är EMC-egenskaper reglerade i hela EU i EMC-direktivet och i Sverige med lag, förordning och föreskrift. Lagstiftningen ställer krav på produkter och anläggningar, men säger inte hur dessa krav kan uppfyllas. Därför finns olika typer av EMC-standarder som kan hjälpa aktörerna att producera, installera och sälja produkter och anläggningar som i sin tur uppfyller lagens krav.

SEK Svensk Elstandard bjuder nu in till en introduktionskurs om EMC, för dig som vill lära dig mer om EMC och hur du ska göra för att säkerställa att du uppfyller EMC-direktivet.

Var? Kursen hålls i SEKs lokaler i Kista, på Kistagången 16
När? Måndag 14 november 10.30-13.30
Kostnad? 2 495 kr. För medlemmar i SEKs kommittéverksamhet 1 995 kr. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och kursmaterial.
Innehåll
  • Under kursen tar vi en närmare titt på lagstiftningen, vad den kräver och vilka metoder som erbjuds för att uppfylla den.
  • Vi går igenom de viktigaste EMC-fenomenen, olika typer av EMC-standarder och hur de kan hjälpa aktörerna att uppfylla lagstiftningens krav.
  • Vi diskuterar hur man ska tänka när det inte finns en 100 % passande standard och när standarderna ändå kan vara tillämpbara eller inte.
  • Vi tittar även på hur ofta standarder förnyas och varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad.
607 istock 1196395391 optimized
Lorem ipsum dolor


Kursen vänder sig till alla som har med elektroniska produkter eller fasta anläggningar att göra. Speciellt produktchefer och säljare (tillverkare, importörer eller distributörer av produkter) samt planerare och installatörer för fasta anläggningar, men även ansvariga inom inköp, produktledning, kvalitet, konstruktion och produktion.
Kursledare
Bettina Funk
Bettina är radio- och EMC-ingenjör på SEK Svensk Elstandard och har jobbat med EMC-standardisering under många år.
Henrik Olsson
Henrik arbetar som elinspektör hos Elsäkerhetsverket och har lång erfarenhet med utredningar av EMC-störningar från alla möjliga störkällor.
Anmälan
Pris
Fakturametod
Härmed tillåter jag att SEK lagrar mina personliga uppgifter ovan. SEK behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla och fullfölja åtaganden, utföra och förbättra SEKs tjänster. Lär mer här.
BOKA IN

14/11/2022 10:00

450 1490 icons add to calendar neg
Följ oss på sociala medier
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Anmälan till Introduktion till EMC har tyvärr stängt. Kursen kommer dock att hållas digitalt 15/11 och det går bra att anmäla sig till det tillfället istället. Anmäla dig kan du göra här https://app.bwz.se/svensk-elstandard/b/v?event=81&ucrc=70416FEBFB Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på SEK via sek@elstandard.se eller 08-444 14 00.