Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials
2413 Swerim logo UTAN TX
2014 greybord
Visa webbversion
Forskning som skapar industrinytta – september 2019
2527 Strax live i radion 1
640x640transp
Är hundraprocentig återvinning av masugnsslam möjlig?
640x640transp
Målet är högt ställt med forskningsprojektet Optifines på metallforskningsinstitutet Swerim: Hundraprocentig återvinning av masugnsslam. Efter den andra försöksperioden ser prognosen god ut för att det faktiskt skulle vara möjligt även i industriell skala med potential till ekonomiska och miljömässiga vinster. Läs mer.
2531 folk o pla%cc%8at 1 640x640transp
640x640transp Metod identifierar osynliga skarvar inför lasersvetsning
640x640transp
640x640transp Svetsning som blir snabbare, billigare och med högre kvalitet – det blev full pott när forskarna i projektet VarGa hittade metoden att identifiera osynliga skarvar inför lasersvetsning. För att förstå den problematik som forskarna i projektet VarGa tog sig an tänker vi oss scenariot att två plåtar ska svetsas samman, till exempel till flygplansindustrin. Läs mer.
2502 Markus U pekar 2 640x640transp
640x640transp Effektivare och billigare materialutveckling med liten byggtank
640x640transp
640x640transp Istället för tiotals kilo av metallpulver kan det räcka med några deciliter, för att testa legeringar i den nya byggtanken som nu finns på metallforskningsinstitutet Swerim. Sen den kom på plats under våren står företagen i kö för att materialutveckla legeringar till allt från rotorblad till höftproteser. Läs mer.
2533 Ulf med burk i handen 2 640x640transp
640x640transp Miljöfarligt slam, kan förvandlas till något användbart
640x640transp
640x640transp Miljöfarligt slam, som istället för att ta skrym-mande plats i en deponi, kan förvandlas till något användbart – en industriell dröm som kan bli verklighet. Företagen gör både en ekonomisk och miljömässig vinst. Swerim i Luleå har i samarbete med Boliden utfört pilotförsök, säkerhetsanalyser och genomförbar-hetsstudier för att kunna torka och agglomerera svavelrester. Läs mer.
2504 Ulrika Brohede 1
640x640transp
Chans till fördubblad produktivitet i delar av fordonsindustrin
Det finns potential att förbättra effektiviteten i produktionen av sätthärdade komponenter till fordonsindustrin. Läs mer.
640x640transp
640x640transp
2525 Johan Sj%c3%b6str%c3%b6m vid elektrolys%c3%b6ren 3
640x640transp
Vätgasanläggningen snart klar

Det pågår intensivt arbete i en av Swerims ATEX-klassade försökshallar. Arbetet med att färdigställa en anläggning för produktion av vätgas är inne i sin slutfas. Läs mer.
2516 Magnus Andersson 2 640x640transp
640x640transp Välkommen Magnus!
640x640transp
640x640transp Swerim stärker nu verksamheten inom material- och processutveckling genom rekryteringen av Magnus Andersson som forskningschef. Han kommer närmast från SSAB Special Steels

Magnus Andersson, affärsområdeschef för Materialutveckling och en av våra nyaste medarbetare tycker om att vara med när forskningsresultat implementeras i industrin.
Läs mer.


ISO 9001-certifierad

 Verksamheten i Stockholm är nu certifierad enligt ISO 9001. Läs mer.


Ur kalendern
  • 17–18 september Workshop 3 – Swedish Hydrogen Development Center: Hydrogen applications and use, Luleå >>
  • 8 oktober. Large scale research facilities (MaxIV and ESS (including Petra lll), Stockholm >>
  • 23–27 september. Certifierande plastsvetskurs, EPW, 5 dagar, Stockholm >>
  • 25 september. Circular residue usage in the metallurgical industry, Oulu >>
  • 18 oktober. A fossil-free society – what role can the industrial symbiosis play, Stockholm >>
  • 21–23 oktober. Certifierande plastsvetskurs, EPW, 5 dagar, Stockholm >>
  • 7 november. Medlemsdag, Stockholm >>
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern