2413 Swerim logo UTAN TX
2014 greybord
Visa webbversion
Forskning som skapar industrinytta – november 2019
2569 Denna bild 2
Invigning av ny vätgasanläggning 
Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson, tillsammans med VD Pontus Sjöberg och regionråd Nils-Olof Lindfors, har invigt metallforskningsinstitutet Swerims nya vätgasanläggning i Luleå. Elektrolysören ger förutsättningar för forskning kring vätgas som energiform – och viktiga steg mot den fossilfria industrin. Läs mer.
2570 img 20191121 141836 sten red 0 640x640transp
640x640transp Storslam i årets sista utlysning
640x640transp
640x640transp Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu omkring 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Den här gången är det sju nya projekt som har beviljats stöd av Vinnova.  Swerim koordinerar fem av projekten! Läs mer.
2573 111 640x640transp
640x640transp Additivt tillverkat rostfritt stål ersätter konventionellt framställt rostfritt stål i krävande miljöer
640x640transp
640x640transp Spänningskorrosion är en känd problematik vid användning av rostfria stål. För att korta ner ledtiden och sänka kostnader för specialkom-ponenter, vill man inom vissa branscher ersätta konventionellt framställt rostfritt stål med additivt tillverkat rostfritt stål. Läs mer.
2572 IMG 20191125 175131 640x640transp
640x640transp Miljoninvestering i elektronmikroskopi 
640x640transp
640x640transp Swerim har investerat 8 miljoner kr i vårt laboratorium för elektronmikroskopi, vilket innebär såväl snabbare som säkrare resultat för undersökningar av mikrostrukturer i metalliska material. Läs mer.

2576 TDS close 2 640x640transp
640x640transp Swerim satsar på TDS
640x640transp
640x640transp I höst har Swerim investerat 2 miljoner kr i en ny utrustning till sitt laboratorium. Det handlar om en TDS (Thermal Desorption Spectroscopy), som effektivt möjliggör mätning av till exempel väte och argon. Läs mer.
2557 IWE1 beskuren 640x640transp
640x640transp Utbilda dig till internationell svetsingenjör!
640x640transp
640x640transp Framtiden som svetsingenjör ser ljus ut – just nu är efterfrågan på svetsingenjörer mycket större än tillgången. IWE utbildningen ger en bred och gedigen kunskap som väl förbereder dig för ett arbete som till exempel svetsansvarig. Läs mer.
2574 talga 640x640transp
640x640transp Talga Graphene nytt medlemsföretag
640x640transp
640x640transp Talga är ett globalt teknik- och materialföretag som utnyttjar patentskyddad teknologi för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafen produkter. Produkterna underlättar för tillverkning av smarta och gröna lösningar som batterier till elbilar, högpresterande kolfiber-kompositer och miljövänliga beläggningar på olika typer av material. Läs mer.
Lediga tjänster 

Senior researcher in thermo-mechanical processes and annealing
Projektcontroller
Känner du någon som är intresserad av ett ex-jobb?

Just nu har vi flera förslag. Läs mer.
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern