Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials
2222 Swerim namnlogo 2004 eye
2014 greybord
Visa webbversion
Nyhetsbrev november – lasercell, vätgas och storslam
2240 DSC1046 low
Nu är vi Swerim – Välkommen till oss!
Namnet är nytt – men forskningen har samma gedigna bakgrund som tidigare. Swerim har sina rötter i Swerea MEFOS och Swerea KIMAB (verksamheterna material- och processutveckling samt produktionsteknik). Nu är vi ett nytt, starkt forskningsinstitut för gruvteknik, processmetallurgi, material och produktionsteknik. Vi har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm, tillsammans med omfattande labb och pilotanläggningar.

– Det känns väldigt spännande att få vara med och starta upp ett nytt institut för gruv-, stål- och metallindustrin. Det är industrisegment med gamla anor som bidrar rejält till Sveriges handelsbalans och har ett starkt globalt fäste. Swerim blir en stark forskningsaktör på området när vi nu samlar kompetensen inom stål- och metallforskning i ett institut, säger Göran Carlsson, tillförordnad vd.
640x640transp 2237 Klipper band low
Invigning av lasercell och ”Joining testbed” 640x640transp
640x640transp
Ett 40-tal personer från industri, högskola och finansiärer deltog vid invigningen av Swerims nya lasercell i slutet av oktober. Lasercellen är placerad i vår nationella testbädd för fogning i Stockholm, och tillsammans med övrig utrustning i labbet går den nu under namnet Joining testbed. Läs mer 640x640transp
2234 Deltagare beskuren 640x640transp
640x640transp Hur når vi en fossilfri industri?
640x640transp
640x640transp Den 9 oktober arrangerade Swerim tillsammans med Jernkontoret ett heldagsseminarium med fokus på hur vi når en fossilfri svensk industri. Intresset var stort och ett 50-tal representanter från industrin deltog. Läs mer
640x640transp 2229 100 0049 IMG
Pilotanläggning för forskning om vätgas i industriprocesser 640x640transp
640x640transp
Användning av vätgas är intressant för många processer inom industrin. Forskningsinstitutet Swerim har under senare tid noterat en ökad industriell efterfrågan på försök där vätgas ska användas för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. För att möta industrins behov av forskning inom dessa områden investerar Swerim nu i en pilotanläggning för vätgasproduktion. Läs mer 640x640transp
2228 IMG 4025 beskuren low 640x640transp
640x640transp ICRF 2018 – Första konferensen under nytt varumärke
640x640transp
640x640transp ICRF (Ingot Casting, Rolling and Forging Conference) i Stockholm är första konferensen där vi deltog som Swerim. Carl-Åke Däcker, Fatemeh Shahbazian, och David Martin från Swerim var chairpersons för var sin session. Förutom detta ställde Swerim ut på konferensen och flera av medarbetarna genomförde uppskattade presentationer. 
2242 DSC9527 low
640x640transp
RISE och Swerim utvecklar ny testbädd för elektrolys och vätgastillämpningar i industrin
640x640transp
Sverige har som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, fossilfri elproduktion 2040, och ett klimatneutralt samhälle 2045. Mot bakgrund av dessa mål ökar intresset för elektrolys och förnybar vätgas i snabb takt i såväl Sverige som utomlands. Forskningsinstituten RISE och Swerim har nu med stöd från industrin fått medel från Vinnova för att gemensamt utveckla en ny testbädd där olika tillämpningar för elektrolys och vätgaslagring ska kunna testas och utvärderas. Den fysiska anläggningen kommer att byggas upp på Swerim i Luleå. Läs mer
2233 IMG 8194 beskuren2 low 640x640transp
640x640transp Storslam för Swerim – koordinerar fem av sju nya projekt inom Metalliska material
640x640transp
640x640transp Swerim koordinerar fem av sju projekt inom utlysningen ”Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri” och deltar i ett sjätte projekt. Utlysningen ingår i SIP Metalliska material och har beviljats stöd från Vinnova. Läs mer
2236 IMG 4369 low 640x640transp
640x640transp Nytt partnerskap
640x640transp
640x640transp Swerim och Hydro Extruded Solutions har tecknat ett femårigt partnerskapsavtal. Målet med partnerskapet är att tillsammans bygga upp en stark kompetens inom främst lasersvetsning av aluminium, samt förståelse för egenskaper i aluminium efter svetsning.
Ur kalendern
640x640transp
7 november: MRC-dagen, Stockholm
20 november: Industriell symbios och andra samverkansformer för cirkulär ekonomi – Workshop i Luleå
22 november: Recyclingdagen, mässa i Stockholm
4–6 december: Certifierande plastsvetskurs i Stockholm.
17 januari 2019: Internationell svetsingenjör (IWE) – Utbildning i Stockholm
17 januari 2019: Internationell svetstekniker (IWT) – Utbildning i Stockholm

Läs mer och anmäl dig på https://www.swerim.se/kalender

2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern
$$$open$$