Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials
2222 Swerim namnlogo 2004 eye
2014 greybord
Visa webbversion
Forskning som skapar industrinytta – maj 2019
2419 glas%c3%b6gon
640x640transp
Invigning av ett nytt laboratorium med en robot med känsla för skrot
640x640transp
I samarbete mellan industri och forskningsinstitut har en forskargrupp vid Swerim tagit fram ett nytt laboratorium med en testbädd för nya analys- och sorteringstekniker. Sensorer identifierar till exempel en specifik metall eller ett särskilt föremål och sedan sorterar en robotarm. Läs mer.
Läs mer
2417 Magnus Stenlin LuleBild DSC4755 640x640transp
640x640transp Tonvis av krossade batterier i unikt försök
640x640transp
640x640transp Under 40 heta timmar i ljusbågsugnen smältes tonvis av krossade batterier. Försöket handlade om en ny, effektiv metod för återvinning av metaller. Det var ett framgångsrikt försök, med hög återvinningsgrad av kobolt, mangan, nickel och litium. Läs mer
2391 img 7531 webb swereamefos (2) 640x640transp
640x640transp Grönt biokol från norr till stålindustrin
640x640transp
640x640transp Swerim har genom avancerad modellering jämfört flera olika processkoncept som inom tidigare forskning identifierats kunna minska koldioxidutsläppen från masugns-processen. Läs mer
2416 Karl F Foto Christina Axelson HV Nyhetsbrev 640x640transp
640x640transp Han hjälper bilindustrin att minska miljöpåverkan
640x640transp
640x640transp Att bygga bilar i lätta material är ett av biltillverkarnas sätt att minska koldioxidutsläppen och på så vis klara allt tuffare utsläppskrav. Men ett hinder på vägen kan vara att hitta effektiva metoder för lasersvetsning i vissa metaller. Karl Fahlströms forskning visar på lösningar som Volvo Cars, Scania och flera andra företag har direkt nytta av. Läs mer
2394 Magnus Stenlin LuleBild DSC4915 640x640transp
640x640transp Konsten att skapa affärer genom industriell symbios
640x640transp
640x640transp Redan idag nyttiggörs stora mängder restmaterial som slagg, stoft och slam inom stålframställning. En aktuell studie från Swerim visar att det finns potential att ytterligare förbättra såväl miljö- som företagsvinster, genom cirkulära affärskoncept med fokus på hållbarhet.
Läs mer
2395 Pelle 640x640transp
640x640transp Svensk kvalitetssäkring av metall på väg att få internationell status
640x640transp
640x640transp Svensk kvalitetssäkring av metall, tillverkad genom metoden PM HIP, är på väg att få internationell status. Tolv laboratorier runt om i Europa ska nu genomföra mätningar enligt den svenska standard som blev klar i augusti 2018.
Läs mer
2397 AnnikaOchErling3 640x640transp
640x640transp Tredubbling av intresset för 3D-printing av metall
640x640transp
640x640transp Från 2015 till 2018 har det skett en tredubbling av antalet företag som arbetar med additiv tillverkning av metall, så kallad 3D-printing. Enligt en kartläggning som Swerim och RISE har gjort kan de företag som implementerat tillverkningsmetoden i kommersiell produktion fortfarande räknas på en hand. Läs mer
SCANMET IV Nytt datum! 30 maj – 2 juni 2021 i Luleå >>

Medlemsdag 2019 – Save the date 7 november

Ur kalendern

20–24 maj Circular residue usage in the metallurgical industry – Kurs I Oulu, Finland >>

21–22 maj The transition from INCA Feature to AZtec Feature – Workshop I Stockholm>>
22 maj Developing Industrial Hydrogen – where are we going? – Workshop i Lund >>

28 maj Gjutpulver för götgjutning och stränggjutning – Workshop i Stockholm >>
3–5 juni Certifierande plastsvetskurs, EPW, 3 dagar – Kurs i Stockholm >>
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern
$$$open$$