2413 Swerim logo UTAN TX
2014 greybord
Visa webbversion
Forskning som skapar industrinytta – mars 2020
640x640transp
Nya arbetssätt möjliggör bra samarbete

Vår prioritet är våra medarbetare och våra kunder och samarbetspartners välbefinnande. Det innebär att vi noga följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt att vi i större utsträckning har videomöten, låter våra uppdragsgivare följa försök via länk samt genomför seminarier i form av webinar. Vi är snabbfotade och anpassar oss efter våra kunders önskemål.
2671 damm webb 640x640transp
640x640transp Guide till damningsreducerande åtgärder
640x640transp
640x640transp En ny guide bestående av en kunskapssam-manställning avseende källor som ger upphov till diffus damning samt åtgärder för att minska damningen är nu tillgänglig för alla svenska industriföretag. Läs mer.
2625 samarbete 640x640transp
640x640transp Swerim och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet
640x640transp
640x640transp Metallforskningsinstitutet Swerim och Luleå tekniska universitet har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation.Läs mer.
2633 3 gubbar 640x640transp
640x640transp Partnerskap med East Metals!
640x640transp
640x640transp Swerim har ingått ett partnerskap med East Metals (ett företag inom EVRAZ-koncernen) med syfte att utveckla användningsområdet för Vanadin i olika typer av stål. Läs mer.
2657 Karl F Foto Christina Axelson HV Nyhetsbrev 300 640x640transp
640x640transp Karl Fahlström på IVA:s 100-lista 2020.
640x640transp
640x640transp Vi gratulerar Karl Fahlström som återfinns på IVA:s 100-lista 2020 med sitt doktorandprojekt ”Lasersvetsning av lättviktskonstruktioner”. Ett arbete som resulterade i en disputation på Högskolan Väst i fjol. Karl kommer att presentera sin forskning på Research2Business Summit den 18 mars. Läs mer.
2626 pia borg 640x640transp
640x640transp Hållbara, lättare och underhållsfria broar 
640x640transp
640x640transp Broar kan konstrueras så att material och vikt minskar med 40 procent jämfört med konventionella konstruktioner av stålbroar – det är en vision som kan bli verklighet om forskningsprojektet SUNLIGHT utfaller enligt plan. Läs mer.

2624 app 640x640transp
640x640transp Ny app täcker informations-glapp om mässing
640x640transp
640x640transp En liten uppslagsbok att ha i fickan, för den som behöver kunskap om mässing. Så beskriver projektledaren Stefan Heino den nya appen Metallkompetens med utbildningsmaterial som metallforskningsinstitutet Swerim varit med att ta fram! Läs mer.
Kalendarium
640x640transp
Starkare svetsar och längre liv.
Slutseminarium för HIPFAT, LIFEEXT och VariLight samt presentation av det pågående projektet Q-IN-MAN.
26 mars kl 10.00–15.30 Webinar! >>

Machining of AM manufactured parts
18 maj kl 10–16. Webinar! >>


Course Texture and Anisotropy 
 22 - 24 September at Swerim in Kista >>


Grundläggande material- och korrosionslära
6–7 oktober hos Swerim i Stockholm >>


Copper Alloys 2020
24–25 november i Düsseldorf, Tyskland
Sista datum för att lämna in abstract är 1 maj 2020>>
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern
$$$open$$