2413 Swerim logo UTAN TX
2014 greybord
Visa webbversion
Forskning som skapar industrinytta – juni 2020
2731 Karin 20o 20Magnus 640x640transp
640x640transp Partnerskap med Tata Steel Surahammars Bruk
640x640transp
640x640transp Swerim har ingått ett partnerskap med Tata Steel Surahammars Bruks AB. Surahammar är ett företag som utvecklar och tillverkar elektroplåt för elektriska maskiner och som nu fokuserar på tunn elektroplåt för motorer till elbilar Läs mer.
2726 Hybrit 2 640x640transp
640x640transp Framgång för HYBRITs EAF-pilot på Swerim
640x640transp
640x640transp Under vecka 17 genomfördes en framgångsrik försökskampanj i ljusbågsugnen (EAF*) på Swerim i Luleå. Försök i pilotskala är en viktig del av HYBRIT-initiativet som syftar till att utveckla en fossilfri produktionsprocess för järn och stål. Läs mer  Länk till Linkedin

Bild: Mikael Lindvall, SSAB
2722 img 20200427 134745 Eric och H%c3%a5kan 640x640transp
640x640transp Swerims nya fräs på plats!
640x640transp
640x640transp Efter lång väntan har äntligen vi som jobbar med skärande bearbetning på Swerim fått tillökning i maskinparken!  

Det är en robust 3-axlig fräs från Hyundai (modell: WIA KF 5600) med en spindelhastighet upp till 20 000 varv/minut, vilket ökar möjligheten till studier av nya bearbetningskoncept för höga krav på produktivitet Läs mer.
2734 1 Kjell Arne P 640x640transp
640x640transp Pris för årets överlämning
640x640transp
640x640transp Projekt DuwelTool har fått pris som årets överlämning av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material 2020. Läs mer.
2723 seminarie 640x640transp
640x640transp Nätverket Stålakademin
640x640transp
640x640transp Nätverket Stålakademin är en plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning mellan stålindustrin och den akademiska världen. Sju av Swerims medarbetare ingår i nätverket som koordineras av Jernkontoret.  Läs mer.
2738 2 Gubbe  gul 640x640transp
640x640transp SCOPE-LIB:s projektet
640x640transp
640x640transp Återvinning av litiumjonbatterier (LIB) är ett av Swerims affärsområden. Inom SCOPE-LIB:s projektet som finansieras av Energimyndigheten konstruerades nyligen en simulator för förbehandling av LiB, som krossning och uppvärmning hos Swerim. Simulatorn kommer att användas för att undersöka bildningsme-kanismen för farliga gaser under förbehand-lingen av LIB och möjligheten att utvinna elektrolyter från förbrukade LIB. Läs mer.
Kick-off för H2020-projektet C4U – Advanced Carbon Capture for steel industries integrated in CCUS Clusters >>
640x640transp
Kalendarium
640x640transp
Course Texture and Anisotropy 
 22–24 September at Swerim in Kista >>

Grundläggande material- och korrosionslära
6–7 oktober hos Swerim i Stockholm >>

Seminar honouring Bevis Hutchinson 
13–14 april 2021, Stockholm >>
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern
$$$open$$