2413 Swerim logo UTAN TX
2014 greybord
Visa webbversion
Forskning som skapar industrinytta – november 2020
2785 Ny bild Daniel P 640x640transp
640x640transp Daniel Palo ny affärsområdeschef
640x640transp
640x640transp Vi hälsar Daniel Palo välkommen som affärsområdeschef för Pilot och Demo. Daniel ingår även i Swerims företagsledning. Han tillträdde sin tjänst i oktober och kommer att vara stationerad i Luleå. Daniel kommer närmast från Gestamp Hardtech där han under 20 år arbetat med forskning, produktutveckling och ledarskap med fokus på bilindustrin. Läs mer >>
2769 vd 640x640transp
640x640transp Partnerskap med Sandvik Materials Technology!
640x640transp
640x640transp Swerim har ingått ett partnerskap med Sandvik Materials Technology (SMT), som är en världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar. Läs mer >>
Swerim avslutar samtliga permitteringar

Metallforskningsinstitutet Swerim återgår till normal verksamhet utan permitteringar. Vi möter de ökade aktivitet som syns hos medlemmar och kunder. Läs mer >>
2756 Bes%c3%b6k av Tysklands ambassad 640x640transp
640x640transp Besök av tysk delegation 
640x640transp
640x640transp Swerim har under hösten haft besök i Luleå av en tysk delegation ledd av Tysklands ambassadör dr Anna Prinz. Syftet med besöket var att ta del av länets kunskaper och etableringar inom fossilfri stålproduktion, datalagring och vindkraft. Pontus Sjöberg och Mikael Larsson tog emot besökarna och berättade om Swerims verksamhet med speciellt fokus mot koldioxidneutral stålframställning.
2787 piltavla 640x640transp
640x640transp Tre av sex projekt till Swerim!
640x640transp
640x640transp Vid Metalliska materials årliga programövergripande utlysningen gick tre av sex projekt med en total budget på 10 980 000 kr till Swerim. Läs mer >>
2778 Reaktor web 640x640transp
640x640transp Nytt projekt för reducerade CO2-emissioner från värmningsugnar
640x640transp
640x640transp Under fyra år ska 19 forskare från tio länder ta sig an att testa tekniska koncept som kan minska koldioxidutsläpp vid stålproduktion med 95 procent. Projektledare är Sara Rosendahl och innovationsansvarig är Paul Cobden vid Swerim. Läs mer >>
2776 Photo 2 briketter v3 640x640transp
640x640transp Framgångsrik brikettkampanj
640x640transp
640x640transp Mer än 20 ton briketter med erforderlig kvalitet producerades med hjälp av olika metallurgiska rester och finmaterial, och de kommer att återvinnas tillbaka till produktionsprocessen. Detta kommer avsevärt att bidra till att öka materialeffektiviteten och uppnå en resurseffektiv cirkulär ekonomi. Läs mer >>
2786 optifines swerim 640x640transp
640x640transp Högre värde och kvalitet på masugnsslam 
640x640transp
640x640transp Projekt Optifines har på ett framgångsrikt sätt visat hur man genom nya tekniska lösningar kan skapa högre kvalitet och värde på restmaterial och därmed bidra till ökad nyttiggörandegrad och förbättrad resurseffektivitet. Läs mer >>
Kalendarium
Webinar "Machine Learning Techniques in Metallographic Analysis and Alloy Development"
17 November 09:00–12:30 >>


Digital workshop "Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige"
17 November 10:00–11:30 >>

IWE svetsingenjör
Kursstart i januari 2021 >>

IWT svetstekniker 

Kursstart i januari 2021 >>
2792 mustasch support2020 black
640x640transp
640x640transp
Swerim stöder cancerforskningen! Tillsammans gör vi skillnad.
640x640transp
640x640transp
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern
$$$open$$