592 Guldstegen10%c3%a5r
Nominering Guldstegen_Årets Hållbarhets och mångfaldspris


För att bli nominerad till Guldstegen ska:
- Företaget vara en god förebild och se hållbarhet som en självklarhet i sin verksamhet.
- Företagaren vara en god förebild/ambassadör för Timrå Kommun.
- Företaget/företagaren ska inte ha allvarliga betalningsanmärkningar
- Personen ska inte vara nyligen dömd för brott eller vara under utredning med misstanke om brott.
- Företaget/företagaren ska ha sitt säte i Timrå kommun eller bedriver en betydande verksamhet i Timrå kommun.

553 SCA vert color cmyk guld (1) 01
Årets Hållbarhets- och mångfaldspris
Prisvärd SCA
Om priset:
SCA delar ut priset till ett företaget/företagare som kännetecknas av sina aktiva
insatser för ökad hållbarhet och mångfald i näringslivet

Fullständiga kriterier för priset hittar du här