1124 Guldstegen2020
Nominering Guldstegen_Årets Startup_2020


För att bli nominerad till Guldstegen ska:
- Företaget vara en god förebild och se hållbarhet som en självklarhet i sin verksamhet.
- Företagaren vara en god förebild/ambassadör för Timrå Kommun.
- Företaget/företagaren ska inte ha allvarliga betalningsanmärkningar
- Personen ska inte vara nyligen dömd för brott eller vara under utredning med misstanke om brott.
- Företaget/företagaren ska ha sitt säte i Timrå kommun eller bedriver en betydande verksamhet i Timrå kommun.

552 Bizmaker 01
Årets Startup
Prisvärd Bizmaker
Om priset:
BizMaker delar ut priset till en startup - ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa.

Årets startup är ett företag i tidig fas med potentialatt göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups haren förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkandeaffärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

Fullständiga kriterier för priset hittar du här