1121 Guldstegen2020
560 guldstegen20180552
Guldstegen arrangeras av Företagarna Timrå och Timrå kommun 

Under arbetet med Projekt E-Län ett projekt i samarbete mellan Timrå kommun och företagarna Timrå, som syftade till att ändra attityden till entreprenörskap föddes tanken på ett arrangemang, där företagen i Timrå skulle kunna knyta kontakter och göra affärer. Företagarna Timrå kom med önskemålet om ett event där goda företagarexempel lyfts fram. Så uppstod Guldstegen.

Timrå kommun har målmedvetet under flera års tid arbetat med målsättningen att ha Norrlands bästa företagarklimat 2015. Guldstegen har hela tiden varit en viktig beståndsdel sedan starten 2009, där vägen till målet syftar till att premiera företagandet i Timrå kommun och belysa goda exempel i respektive kategori.
Guldstegen har utvecklats genom åren och har vuxit i popularitet varje år som gått och är mycket uppskattat bland företagare och innovatörer i Timrå.

516 Stegen
Guldstegen symboliserar
Att vara företagare och entreprenör är att hitta sin egen väg. Sitt eget toppläge. Strävan är alltid framåt och uppåt – The sky is the limit. Toppen hägrar för de allra flesta, även om målet och vägen dit ser olika ut.

Varje dag är ett steg på vägen. Varje företag/företagare har sin egen stege. En stege att hålla sig i. Att ta ett steg i sänder och känna att det bär. Att se till att den står stadigt. Att ibland vila ut på. Att klättra upp på för att blicka ut över omgivningen. Att lägga över en ravin för att ta sig över. Att klättra upp på och ta sig vidare.
.