1115 Guldstegen2020

STARTSIDA      |      GULDSTEGEN 2020  -  PRISER 
 GULDSTEGEN 2020 - OM GALAN     |     GULDSTEGEN 2020 - SPONSORPAKET
          VINNARE 2019    |   OM GULDSTEGEN     |     KONTAKTA OSS


Guldstegen flyttas till Näringslivsveckan
Den 24 mars beslutade Företagarna Timrå och Timrå kommuns näringslivskontor, med anledning av det rådande läget med Covid-19, att pausa nomineringarna tillsvidare och flytta Guldstegen till hösten.

- Det är naturligtvis otroligt tråkigt att behöva flytta galan men med tanke på rådande omständigheter så måste vi göra allt vi kan för att minska smittspridningne och värna om varandras hälsa, säger Camilla Abrhamsson

Preliminärt datum för ny gala är torsdag den 19 november, vecka 47 i samband med Näringslivsveckan, om det då finns förutsättningar för att genomföra galan.
- Vi har noga följt utvecklingen av pandemin och har i dialog med våra prisvärd beslutat att flytta galan, säger näringslivschef Christian Söderberg.


För att bli nominerad till Guldstegen ska:
- Företaget vara en god förebild och se hållbarhet som en självklarhet i sin verksamhet.
- Företagaren vara en god förebild/ambassadör för Timrå Kommun.
- Företaget/företagaren ska inte ha allvarliga betalningsanmärkningar
- Personen ska inte vara nyligen dömd för brott eller vara under utredning med misstanke om brott.
- Företaget/företagaren ska ha sitt säte i Timrå kommun eller bedriver en betydande verksamhet i Timrå kommun.


1141 %c3%85rets f%c3%b6retagare Swedbank f%c3%b6retagarna
Årets Företagare
Prisvärd Swedbank och Företagarna Timrå
Om priset:
Swedbank och Företagarna Timrå  delar ut priset för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer.

Kriterier – företagaren ska:
- Äga & Driva
Företagaren ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
- Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
- Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
- Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
- Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Nominera till Årets Företagare
1169 BizMaker payoff guldstegen
Årets Startup
Prisvärd BizMaker
Om priset:
BizMaker delar ut priset till en startup - ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa.

Årets startup är ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

Urvals kriterier:
1. Nytänkande/Kunskapshöjd/Innovationshöjd
2. Skalbarhet/Marknadspotential (Vikt: 20%)
3. Lokal/Regional/Nationell/Nordisk/Europeisk/Global marknad (Poäng: 1,2,3,4,5,6)
4. Hållbarhet
5. Sannolikhet att lyckas
6. Teamet
7. Åstadkommationsförmåga

Nominera till Årets Start up
568 visitsundsvall guld
Årets Besöksnäring
Prisvärd Destination Sundsvall
Om priset:
Destination Sundsvall delar ut priset för att premiera insatser inom besöksnäringen. Priset går till en företagare, företag eller förening som sätter Timrås besöksnäring i fokus och bidrar till nöjda besökare.

Kriterier – företagaren ska:
Med besöksnäring avses en näring som bidrar till turistisk konsumtion. Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher, som inkluderar hotell, restaurang, transporter, handel, kultur och sport samt inkluderar tillfälliga evenemang och återkommande event. En näring kan vara ideellt såväl som förenings- som företagsdrivet. Inom besöksnäring handlar det om att attrahera besökare, både utifrån och från vår egen kommun.
  • Verksamheten ska ha tillväxtpotential och bidra till att besökare får en positiv bild av Timrå kommun.
  • Verksamhetens affärsidé bedöms som utvecklingsbar och ha goda entreprenörsegenskaper.
  • Verksamheten samverkar med andra näringar och aktörer i Timrå kommun
Nominera till Årets Besöksnäring
569 Nordea guld
Årets Tillväxtföretag
Prisvärd Nordea

Om priset:
Nordea delar ut priset till ett företag eller företagare som kännetecknas av vilja och förmåga att växa och expandera företaget/företagen.

Kriterier – företagaren ska:
Företaget/företagaren kännetecknas viljan att växa och expandera sitt/sina företag.

Företaget/företagen (koncernen) har ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och verksamheten präglas av framåtsträvande och expansion.

Tillväxten bör i största möjliga mån skett organiskt. Omsättningen förväntas överstiga minst 10Mkr och uppnå minst 10 anställda det året företaget nomineras till priset.

Verksamheten präglas av sunda finanser

Nominera till Årets Tillväxtföretag
617 SCA guld
Årets Hållbarhets- och mångfaldspris
Prisvärd SCA

Om priset:
SCA delar ut priset till ett företaget/företagare som kännetecknas av sina aktiva
insatser för ökad hållbarhet och mångfald i näringslivet

Kriterier – företagaren ska:
Företaget/företagaren kännetecknas av sina aktiva insatser för ökad hållbarhet, speciellt inom områdena klimat och mångfald i näringslivet. Att utveckla kvinnors företagsamhet och att verka för att integrera nyanlända och minska utanförskapet i arbetslivet är av särskild vikt.
Hållbarhet handlar om att skapa balans mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven.
Priset kan delas ut till såväl företag, företagsledare och enskild medarbetare vid företaget så väl som till privatpersoner och föreningar/organisationer med verksamhet i Timrå kommun. Särskild vikt läggs vid arbetet med att inspirera andra och att vara en förebild.

Nominera till Årets Hållbarhets- och mångfaldspris
1172 Bilbolaget web
Årets Nyföretagare / Rookie
Prisvärd Bilbolaget
Om priset:
Bilbolaget delar ut priset till ett nystartat företag där affärsidén bedöms som utvecklingsbar och entreprenören bedöms besitta goda entreprenörsegenskaper

Kriterier – Årets Nyföretagare/Rookie:
Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar och företagaren bedöms besitta goda entreprenörsegenskaper. Bolaget skall vara högst tre år från bildandet.

Nominera till Nyföretagare/Rookie
616 Timr%c3%a5bo guld
Årets Unga företagare
Prisvärd Timråbo
Om priset:
Timråbo delar ut priset för att synliggöra unga företagare (under 30 år) som är förebilder och under året har utfört en prestation utöver det vanliga.

Kriterier – Årets unga företagaren ska:
- Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
- Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
- Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
- Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Nominera till Årets Unga Företagare
528 TIK RINKSIDE CLUB %e2%80%93 LOGO 01
Årets Unga löfte
Prisvärd Rinkside Club
Om priset:
Rinkside Club delar ut pris till en eller flera personer som med kreativitet och entreprenörskap visar vilja och lust att driva verksamhet.

Kriterier – Årets unga löfte:
Årets Unga Löfte är en kategori med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/ ledarskap. Nominerade söks bland Sommarlovsentreprenörer, UF-Företagare och övriga unga som visar vilja och lust att driva verksamhet.

Företagaren/entreprenören får vara högst 20år och verksamheten utgår i huvudsak från Timrå kommun. Företagaren ska visa på stor drivkraft och ett engagerat entreprenörskap.

Nominera till Årets Unga löfte