Vinnare Guldstegen 2018
Årets Företagare
Krigsby gård

Jens Johansson & Lilian Lagergren

Med stort mod investeras för en hållbar framtid i en bransch som är en av världens äldsta. Företagarna är
goda förebilder och ambassadörer för både sitt yrke och för Timrå Kommun.
Årets Unga Företagare 
Hovslagare Elin Nordmark

Elin Nordmark

En kreativ, nytänkande och innovativ företagare som är en god ambassadör för yrket. Det finns
en ambition att hela tiden utveckla sitt företag och kunden står alltid i fokus.
Årets Unga löfte
Pre Wrap Sport UF
Kristina Dahlin, Linnéa Jensen, Wilma Söderberg, Linn Harrvik & Wilma Berggren

Med affärsmässighet visar dessa unga entreprenörer på en förmåga att utvecklas och att hitta
lösningar på ett problem. Det är en inspiration för fler ungdomar i Timrå att se detta UF företag lyckas.
Årets Uppstickare
Sunds Fibertech

Lars Eklund & Kenth Eklund

Med ett snabbväxande bolag med global verksamhet och genom ett stort engagemang och ambassadörskap
för Timrå, har dessa drivande entreprenörer tagit initiativ till att stärka lokala samarbeten.
Årets Nyföretagare/Rookie
Timrå Golf Academy

Niklas Dahlgren & Peter Forsgren

För ett nyskapande och nytänkande som med modern teknik driver en unik verksamhet som attraherar
besökare. Bidrar starkt till att sätta Timrå och regionen på kartan.
Årets Startup
Applena
Victoria Mohlen och Emma Backberg

Med en tydlig och transparent affärsmodell som har skapat en produkt för att stärka föreningars ekonomi. Genom sitt innovativa nytänkande har man skapat en produkt som är lätt att sprida och ger stor valfrihet för alla.
Årets Kreativa näring
Logen i Lövberg

Mats Englund

För ett starkt personligt engagemang och mod som attraherar besökare från när och fjärran. Genom att engagera
en hel bygd sätter denna företagare Timrå på kartan på ett unikt sätt.