1078 Guldstegen2020

STARTSIDA      |      GULDSTEGEN 2020  -  PRISER           
873 guldstegen2019 123
   Vinnare Guldstegen 2019
874 guldstegen2019 101
Årets Företagare
Jason Montage

Leif Jason, Andreas Jason & Patrik Jason

Företaget har uthålligt skapat trogna och nöjda kunder genom ihärdigt arbete där god kvalitet och hög service präglar verksamheten. Företaget har varit Timrå lojal i många år och är goda förebilder för andra och bär på ett stort hjärta för företagande och Timrå.
881 guldstegen2019 20
Årets Hållbarhet- och Mångfalspris 
Tom Pall

Ulrika & Thomas Markström

Företaget levererar ett smart system med hållbara produkter med global tillväxtpotential. Genom att se alla människors förmåga oavsett bakgrund så tar företaget tillvara på allas kompetens. De är sanna inspiratörer och goda förebilder för ett ökat fokus på hållbarhet & mångfald.
875 guldstegen2019 13
Årets Unga Företagare 
Färjas Brygga

Amanda Samuelsson

Företagaren präglas av professionalism och hårt arbete med stort fokus på det hållbara och det lokala. Årets unga företagare erbjuder en unik upplevelse i en fantastisk miljö med internationella influenser.
876 guldstegen2019 4
Årets Unga Löfte
Fredagsmys Bergeforsen
Sebastian Norlander

Med en glöd och värme som är ett fåtal förunnat ger han allt för att få till en bra och schysst mötesplats för unga i kommunen. Han ser alla och inget är omöjligt. Fler ungdomar skulle ha det här drivet!
883 guldstegen2019 60
Årets Anti Jante
Niklas Nordlund

Att våga vara en framgångssaga är en självklarhet för årets Anti Jante, störst i Sverige räckte inte, nu är det störst i Europa som gäller. Och verksamheten, den skall vara kvar i Timrå, för här ligger hjärtat.
877 guldstegen2019 93
Årets Tillväxtföretag 
Sunds Fibertech

Lars Eklund & Kenth Eklund

Viljan att växa och viljan att ta en ledande position på den globala marknaden präglar årets tillväxtföretag. Med en imponerande tillväxttakt i tuff konkurrens sätter företaget Timrå på kartan.
880 guldstegen2019 67
Årets Nyföretagare/Rookie
Hanning Häggström Produktion

Anna & Martin Hanning Häggström

Med hjärta och mod skapas möten mellan människor där såväl stor som liten bjuds på upplevelser av högsta klass. Timrå sätts på kartan och företaget medverkar till att nya samarbeten skapas där den gemensamma potentialen för hela besöksnäringen stärks.
879 guldstegen2019 5
Årets Startup
Brightmond
Johan Sarskog

Målmedvetenhet, flexibilitet och modet att satsa på den globala marknaden med en innovativ produkt skapar man nya möjligheter för användarna. Företaget förutspås en snabb tillväxt och har god potential att bli en framgångssaga.
878 guldstegen2019 66
Årets Besöksnäring 
Tynderö Fiskareförening

Med ett stort hjärta och ett engagemang utöver det vanliga, har vinnaren under flera års tid utvecklat ett område till ett attraktivt besöksmål. En verksamhet som bidrar till en levande landsbygd och att Timrås
och hela Destination Sundsvalls besöksnäring stärks. 
882 guldstegen2019 98
Årets Hedersomnämnande
Ewa Lindstrand

Kraft, mod och tydlighet.
För sitt outtröttliga arbete och engagemang för Timrå. Var drivande bakom beslutet 2001 att Timrå, som enda kommun i Sverige, ska låta företagen gå före. Detta med utgångspunkten att går företagen i kommunen bra, är det bra för alla som bor och verkar här. Tack för att du var med och lade grunden till att Timrå har ett av Sveriges bästa Företagsklimat!