2910 Guldstegen 2023


STARTSIDA      |   OM GALAN   |  RÖSTA
PRISER & PRISVÄRDAR  |   PARTNER PAKET  
VINNARE 2022|   KONTAKTA OSS


2917 DSC 1396

2022 Års vinnare av Guldstegen


Under torsdagskvällen den 12 maj samlades omkring 200 personer på företagsarrangemanget Guldstegen på Bergeforsparken i Timrå.

Årets Företagare:   Lars Eklund & Kenth Eklund, SUNDS FIBERTECH
Årets Unga Företagare:   Jonathan Malmberg, MIDNET
Årets Tillväxtföretag:       Birger Larsson, NORDIC ROAD SAFETY
Årets Hållbarhets- och mångfaldspris:  Kjell-Arne Engberg, EDILOG
Årets Besöksnäring:  Annelie Hamrin, BERGEFORSFISKET
Årets Hedersomnämnande:   Leif Nygren
Årets Entreprenörskapsstipendium: Tyra Byström