2035 Guldstegen 2022


STARTSIDA      |   OM GALAN    |   NOMINERADE
PRISER & PRISVÄRDAR    |   PARTNER
          VINNARE 2021    |    KONTAKTA OSS


Stort tack till våra prisvärdar som gör Guldstegen 2022 möjlig.


1141 %c3%85rets f%c3%b6retagare Swedbank f%c3%b6retagarna
Årets Företagare
Prisvärd Swedbank och Företagarna Timrå
Om priset:
Swedbank och Företagarna Timrå  delar ut priset för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer.


2041 Fo%e2%95%a0%c3%aaretagarnaGuld timra 01
Årets Unga företagare
Prisvärd Företagarna Timrå
Om priset:
Företagarna Timrå delar ut priset för att synliggöra unga företagare (under 35 år) som är förebilder och under året har utfört en prestation utöver det vanliga.


569 Nordea guld
Årets Tillväxtföretag
Prisvärd Nordea

Om priset:
Nordea delar ut priset till ett företag eller företagare som kännetecknas av vilja och förmåga att växa och expandera företaget/företagen.


617 SCA guld
Årets Hållbarhets- och mångfaldspris
Prisvärd SCA

Om priset:
SCA delar ut priset till ett företaget/företagare som kännetecknas av sina aktiva
insatser för ökad hållbarhet och mångfald i näringslivet


2043 Dest Logo Guld
Årets Besöksnäring
Prisvärd Destination Sundsvall
Om priset:
Destination Sundsvall delar ut priset för att premiera insatser inom besöksnäringen. Priset går till en företagare, företag eller förening som sätter Timrås besöksnäring i fokus och bidrar till nöjda besökare.


2175 Timra kommun
Årets Hedersomnämnande
Prisvärd Timrå kommun
Om priset:
Timrå kommun delar ut priset till en/flera person/er eller ett företag som sprider den goda bilden av Timrå, är ett föredöme och en god ambassadör