2910 Guldstegen 2023


STARTSIDA      |  VINNARE 2023
PRISER & PRISVÄRDAR  |   PARTNER PAKET  
 OM GALAN     |   KONTAKTA OSS


Stort tack till våra prisvärdar som gör Guldstegen 2023 möjlig.


1141 %c3%85rets f%c3%b6retagare Swedbank f%c3%b6retagarna
Årets Företagare
Prisvärd Swedbank och Företagarna Timrå
Om priset:
Swedbank och Företagarna Timrå  delar ut priset för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer.


2916 EY och F%c3%b6retagarna Timr%c3%a5
Årets Unga företagare
Prisvärd Ernst & Young
och Företagarna Timrå
Om priset:
Ernst & Youngoch Företagarna Timrådelar ut priset för att synliggöra unga företagare (under 35 år) som är förebilder och under året har utfört en prestation utöver det vanliga.


569 Nordea guld
Årets Tillväxtföretag
Prisvärd Nordea

Om priset:
Nordea delar ut priset till ett företag eller företagare som kännetecknas av vilja och förmåga att växa och expandera företaget/företagen.


617 SCA guld
Årets Hållbarhets- och mångfaldspris
Prisvärd SCA

Om priset:
SCA delar ut priset till ett företaget/företagare som kännetecknas av sina aktiva
insatser för ökad hållbarhet och mångfald i näringslivet.

Hållbar utveckling omfattar tre hållbarhetsdimensioner ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att företag och enskilda systematiskt bidrar i hållbarhetsarbetet kommer vi närmare ett samhälle där vi kan tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina. FN har formulerat 17 globala hållbarhetsmål, mål som företag och organisationer kan knyta an till i sitt eget hållbarhetsarbete och bidra till att uppnå.

2915 HB LARGE CMYK
Årets Småföretagare
Prisvärd Handelsbanken

Om priset:
Handelsbanken delar ut priset till en företagare som med sitt entreprenörskap visar vilja och lust att driva verksamheten framåt


3123 Grant Thornton
Årets Nyföretagare
Prisvärd Grant Thornton

Om priset:
Grant Thornton delar ut priset till ett nystartat företag där affärsidén bedöms som utvecklingsbar och entreprenören bedöms besitta goda entreprenörsegenskaper


2043 Dest Logo Guld
Årets Besöksnäring
Prisvärd Destination Sundsvall
Om priset:
Destination Sundsvall delar ut priset för att premiera insatser inom besöksnäringen. Priset går till en företagare, företag eller förening som sätter Timrås besöksnäring i fokus och bidrar till hela destinationen genom nöjda besökare och genom att sätta guldkant på tillvaron för våra medborgare.


3006 UF Logo cmyk inverterad r%c3%a4tt
Årets UF-företag i Timrå
Prisvärd Ung Företagsamhet Västernorrland
Om priset:
Ung Företagsamhet Västernorrland delar ut priset till  ett UF-företag som utmärkt sig lite extra under UF-året. Eleverna har visat upp färdigheter så som god samarbetsförmåga, kreativitet och nyfikenhet för företagande.


2175 Timra kommun
Årets Hedersomnämnande
Prisvärd Timrå kommun
Om priset:
Timrå kommundelar ut priset till en/flera person/er eller ett företag som sprider den goda bilden av Timrå, är ett föredöme och en god ambassadör